Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym Zieliński

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym Zieliński Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

Zapowiedź książki Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym Zieliński

Autor: Andrzej Zieliński, Prawo Sądowe,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381285636
Wydanie: 5/2018 Stron: 500


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Postępowanie karne 2019, Prawo cywilne 2019, Kodeks postępowania cywilnego 2019,Wysyłka

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnymto publikacja, która omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu cywilnym. Zapewnia ona fachowe przygotowanie się do sporządzania środków zaskarżenia.
W kolejnym 5. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze przepisy projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309)
Ponadto w publikacji omówiona została skarga nadzwyczajna, która wchodzi w życie 3.4.2018 r. na podstawie ustawy 8.12.2018 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5 ze zm.). Przysługuje ona od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie może być wniesiona skarga nadzwyczajna