Sprawozdanie finansowe według MSSF


Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów

Ewa Sobińska, Justyna Beata Zakrzewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378043546
Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń związanych m.in. z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, zw ...

Cena w prawoo.pl:
143.37 zł
199.5 zł


Analiza sprawozdań finansowych Wybrane zagadnienia

Sokół Aneta, Surmacz Anna Owidia, Brojak Trzaskowska Małgorzata, Porada Rochoń Ma
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381020848
Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia przedstawia zagadnienia dotyczące elementów sprawozdania finansowego z uwzględnie­niem ich analizy, która szczególnie w ostatnich latach nabrata istotnego znaczenia. Ujmowane w sprawozda ...

Cena w prawoo.pl:
42.25 zł
48 zł


Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej

Czubakowska Ksenia
Wydawnictwo: PWE
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788320822908
We współczesnej gospodarce coraz częściej akcje spółek są nabywane przez inne spółki. Prowadzi to do powstawania licznych grup kapitałowych, które muszą sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe. W książce została przedst ...

Cena w prawoo.pl:
52.72 zł
59.9 zł


Analiza sprawozdań finansowych

Nowak Edward
Wydawnictwo: PWE
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788320822564
Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Autor przedstawił ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych (w tym: system sprawozdawczości finansowej, założenia ...

Cena w prawoo.pl:
57.12 zł
64.9 zł


Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Rup Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788378046042
Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor, doświadczony praktyk:- omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Sprawozdanie finansowe w firmie

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie /2017 | Isbn 9788365947444
Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przed ich zamknięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz prawidł ...

Cena w prawoo.pl:
29.36 zł
29.9 zł


Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna i ekonomiczna sprawozdania finansowego

Walińska Ewa, Rzetelska Anna, Jurewicz Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie /2017 | Isbn 9788380886117
W literaturze często stwierdza się, że kapitał jest pojęciem wieloznacznym. Spotyka się takie określenia, jak: kapitał trwały, kapitał społeczny, kapitał ludzki, kapitał intelektualny. Uzasadnia to podjęcie pogłębionej analizy, c ...

Cena w prawoo.pl:
35.11 zł
39.9 zł


Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa

Gabrusewicz Wiktor, Gabrusewicz Przemysław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788320821932
Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa to bardzo ważny podsystem rachunkowości. Jest sztuką syntetycznego ujęcia fundamentów, na których stoi przedsiębiorstwo i realizuje swoją działalność. Spośród wszystkich sprawozdań spor ...

Cena w prawoo.pl:
51.51 zł
64.9 zł


ABC sprawozdań finansowych

Gos Waldemar, Hońko Stanisław, Szczypa Piotr
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788375569414
Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowofinansowej oraz rentowności podmiotu gospodarczego. Obecnie stale rośnie zapotrzebowanie ...

Cena w prawoo.pl:
44.88 zł
51 zł


Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw

Marzec Józef, Śliwa Jan
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2016 | Isbn 9788380852242
Autorzy przedstawili w książce przebieg procesu badania sprawozdania finansowego wybranej firmy. Zawartość tego opracowania stanowi praktyczną prezentację wdrożenia procedur, metod i technik badania. Znajomość tego procesu stwarza możl ...

Cena w prawoo.pl:
51.92 zł
58.99 zł