Zamknięcie i sprawozdanie za 2019 rok w jednostkach finansów publicznych

Do 30 marca 2019 roku należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2019 rok - zamknij księgi rachunkowe, zrób inwentaryzację


Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury + płyta CD

Sektor publiczny w praktyce, Teresa Krawczyk, Ewa Ostapowicz, Elżbieta Dworak, Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381582643
Niniejsza publikacja wyjaśnia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2018 r., sprawozdań statystycznych i z zakresu operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz formularzy podatkowych (CIT-8, VAT-7, ...

Cena w prawoo.pl:
129.14 zł
149 zł


Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych

Wojciech Rup
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 8/2019 | Isbn 9788378046738
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy sporządzić według nowych za ...

Cena w prawoo.pl:
136.49 zł
189 zł


Sprawozdanie finansowe za 2018 rok krok po kroku

Katarzyna Trzpioła
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326977510
Sporządzając sprawozdanie finansowe za mijający rok, możemy wybrać jeden z kilku przewidzianych przez ustawodawcę wariantów. Wybierz najbardziej korzystną dla Twojej firmy metodę zamknięcia roku, korzystając ze wskazówek naszego eks ...

Cena w prawoo.pl:
68.99 zł
69.9 zł


Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów

Ewa Sobińska, Justyna Beata Zakrzewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378043546
Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń związanych m.in. z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, zw ...

Cena w prawoo.pl:
146.63 zł
199.5 zł


Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Hasik Wojciech, Nita Bartłomiej, Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249638
Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, to książka, której celem jest kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF oraz przygotowywanie sprawozdania fina ...

Cena w prawoo.pl:
149.09 zł
199 zł


Analiza sprawozdań finansowych Wybrane zagadnienia

Sokół Aneta, Surmacz Anna Owidia, Brojak Trzaskowska Małgorzata, Porada Rochoń Ma
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381020848
Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia przedstawia zagadnienia dotyczące elementów sprawozdania finansowego z uwzględnie­niem ich analizy, która szczególnie w ostatnich latach nabrata istotnego znaczenia. Ujmowane w sprawozda ...

Cena w prawoo.pl:
42.86 zł
48 zł


Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego

Chojnacka Ewa, Wolszon Urszula, Zimnicki Tomasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788323140610
WSTĘP - 9 Rozdział 1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE - 11 1.1. Pojęcie sprawozdania finansowego - 11 1.2. Uregulowania prawne w zakresie sprawozdania finansowego - 12 1.3. Cel sprawozdania finansowego - 18 1.4. Użytkownicy sprawozdania finansowego - ...

Cena w prawoo.pl:
34.29 zł
36 zł


Zrozumieć sprawozdanie finansowe

Świderska Gertruda Krystyna
Wydawnictwo: Difin
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380855267
Książka jest nową zaktualizowaną i znacznie rozszerzoną wersją pozycji Jak czytać sprawozdanie finansowe, która znajduje się na rynku od 2008 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Autorka odpowiada w niej na pytania, jakie najczę ...

Cena w prawoo.pl:
37.50 zł
42 zł


Problemy analizy finansowej w praktyce

Bartłomiej Nita, Beata Iwasieczko, Angelika Kaczmarczyk, Piotr Oleksy, Katarzyna Pio
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325588656
Publikacja ma charakter monografii ukierunkowanej na wyjaśnienie najważniejszych problemów i pułapek interpretacji sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z zasadami prawa bilansowego i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości ...

Cena w prawoo.pl:
167.99 zł
199 zł


Wykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości w wybranych obszarach sprawozdania finansowego

Pfaff Józef, Poniatowska Lucyna, Rówińska Małgorzata
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381020121
W książce przedstawiono zagadnienie zastosowania instrumentów polityki rachunkowości w obszarze sprawozdania finansowego, uwzględniając krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wskazano możliwości wykorzystania wybranych instr ...

Cena w prawoo.pl:
46.42 zł
52 zł