Sprawozdanie finansowe według MSSF


Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów

Ewa Sobińska, Justyna Beata Zakrzewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378043546
Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń związanych m.in. z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, zw ...

Cena w prawoo.pl:
147.62 zł
199.5 zł


Konsolidacja sprawozdań finansowych

Raciński Artur, Podatkowe Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325575939
Książka powstała jako efekt wieloletnich doświadczeń Autora w dziedzinie ssprawozdań finansowych. Książka uwzględnia zmiany które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Główne zalety książka o sprawozdaniach fi ...

Cena w prawoo.pl:
194.69 zł
249 zł


Analiza sprawozdań finansowych Wybrane zagadnienia

Sokół Aneta, Surmacz Anna Owidia, Brojak Trzaskowska Małgorzata, Porada Rochoń Ma
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381020848
Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia przedstawia zagadnienia dotyczące elementów sprawozdania finansowego z uwzględnie­niem ich analizy, która szczególnie w ostatnich latach nabrata istotnego znaczenia. Ujmowane w sprawozda ...

Cena w prawoo.pl:
41.41 zł
48 zł


Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej

Czubakowska Ksenia
Wydawnictwo: PWE
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788320822908
We współczesnej gospodarce coraz częściej akcje spółek są nabywane przez inne spółki. Prowadzi to do powstawania licznych grup kapitałowych, które muszą sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe. W książce została przedst ...

Cena w prawoo.pl:
51.67 zł
59.9 zł


Analiza sprawozdań finansowych

Nowak Edward
Wydawnictwo: PWE
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788320822564
Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Autor przedstawił ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych (w tym: system sprawozdawczości finansowej, założenia ...

Cena w prawoo.pl:
55.98 zł
64.9 zł


Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Rup Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788378046042
Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor, doświadczony praktyk:- omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadz ...

Cena w prawoo.pl:
140.96 zł
189 zł


Sprawozdanie finansowe w firmie

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie /2017 | Isbn 9788365947444
Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przed ich zamknięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz prawidł ...

Cena w prawoo.pl:
28.02 zł
29.9 zł


Zrozumieć sprawozdanie finansowe

Świderska Gertruda Krystyna
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2018 | Isbn 9788380855267
Książka jest nową zaktualizowaną i znacznie rozszerzoną wersją pozycji Jak czytać sprawozdanie finansowe, która znajduje się na rynku od 2008 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Autorka odpowiada w niej na pytania, jakie najczę ...

Cena w prawoo.pl:
36.23 zł
42 zł


Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Kowalak Robert
Wydawnictwo: Ekonomik
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788377350652
Podręcznik w przejrzysty sposób i dostosowanej do potrzeb uczniów formie przedstawia i wskazuje konkretne rozwiązania merytoryczne dotyczące sprawozdawczości i analizy finansowej przedsiębiorstw, popierając rozważania teoretyczne liczny ...

Cena w prawoo.pl:
23.62 zł
25.2 zł


Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna i ekonomiczna sprawozdania finansowego

Walińska Ewa, Rzetelska Anna, Jurewicz Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie /2017 | Isbn 9788380886117
W literaturze często stwierdza się, że kapitał jest pojęciem wieloznacznym. Spotyka się takie określenia, jak: kapitał trwały, kapitał społeczny, kapitał ludzki, kapitał intelektualny. Uzasadnia to podjęcie pogłębionej analizy, c ...

Cena w prawoo.pl:
37.41 zł
39.9 zł