Sprawozdawczość i analiza finansowa

Sprawozdawczość i analiza finansowa

Sprawozdawczość i analiza finansowa

Autor: Dyktus Jadwiga, Gaertner Maria, Malik Barbara,
Difin
Isbn: 9788380854512
Wydanie: 1/2017 Stron: 228


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018, Ceny transferowe,Wysyłka

W książce zawarte są aktualne uregulowania prawne stanowiące podstawę sporządzania sprawozdań finansowych oraz praktyczne wskazówki do przeprowadzania analizy finansowej i podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem finansami. Przedstawiono ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych i jej rolę w procesie decyzyjnym zarządzania spółką oraz scharakteryzowano składniki sprawozdania finansowego stanowiące podstawę analizy finansowej. Dodatkowo zaprezentowano główne etapy analizy sprawozdań finansowych, strukturę i dynamikę wyniku finansowego, rachunku przepływów pieniężnych oraz podstawowych wskaźników charakteryzujących sytuację finansową. Publikacja przedstawia także zastosowanie analizy finansowej do oceny przedsiębiorstw na przykładzie różnych rodzajów działalności: produkcyjnej, handlowej i usługowej.