Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2018


Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788378046097
Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporz ...

Cena w prawoo.pl:
155.14 zł
199.5 zł


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Przemysław Kabalski, Radosław Ignatowski, Maciej Frendzel, Natalia Krzyżanowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788363251123
Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje ...

Cena w prawoo.pl:
81.32 zł
89 zł


Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Anna Gierusz, Maciej Gierusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788378042983
Książka, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o rachunkowości. Łącząc w sobie szerokie spe ...

Cena w prawoo.pl:
129.88 zł
178.5 zł


Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Świderska Gertruda
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788326497131
Wzorcowy Plan Kont został przygotowany przez zespół ekspertów łączących doświadczenie praktyczne (badanie sprawozdań finansowych, usługowe prowadzenie ksiąg, doradztwo finansowe) z dorobkiem naukowym oraz uczestnictwem w pracach nad d ...

Cena w prawoo.pl:
121.16 zł
169 zł


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Jerzy Gierusz, Maciej Gierusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043720
Ponad 1000 stron. Jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej ra ...

Cena w prawoo.pl:
256.79 zł
357 zł

Wysyłka gratis prawo


Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR

Więcław Wojciech
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788326432033
Publikacja przedstawia tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek oraz ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach S ...

Cena w prawoo.pl:
90.94 zł
99 zł


Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2017

Trzpioła Katarzyna, Magdziarz Grzegorz
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326960642
Warto zwrócić szczególną uwagę na różnice w regulacjach MSR/MSSF i UoR. Brak niektórych regulacji w ustawie o rachunkowości zezwala jednostkom, które nie są zobligowane do stosowania MSR, na wykorzystanie standardów w zakresie nieure ...

Cena w prawoo.pl:
45.93 zł
59 zł


Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF

Messner Zbigniew
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 1/2007 | Isbn 9788301151638
Podręcznik zawierający kompendium wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Autorzy przedstawiają w nim zarówno podstawy teoretyczne, takie jak: - miejsce rachunkowości finansowej w systemie informacji ekonomicznej ...

Cena w prawoo.pl:
49.18 zł
64.9 zł


Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2016

Trzpioła Katarzyna, Magdziarz Grzegorz
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326948206
Publikacja zawierająca wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą o rachunkowości. Jest to tzw. wykaz w pigułce, który dostarcza niezbędnych informacji w tym zakresie. Publikacja porównuje w praktyczny sposób poszczególne MSR/MSS ...

Cena w prawoo.pl:
52.82 zł
59 zł


Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2016

Trzpioła Katarzyna. Magdziarz Grzegorz
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326948206
Książka zawiera wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą o rachunkowości. Jest to tzw. wykaz w pigułce, który dostarcza niezbędnych informacji w tym zakresie. Publikacja porównuje w praktyczny sposób poszczególne MSR/MSSF z us ...

Cena w prawoo.pl:
60.28 zł
79 zł