Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2018


Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Świderska Gertruda
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788326497131
Wzorcowy Plan Kont został przygotowany przez zespół ekspertów łączących doświadczenie praktyczne (badanie sprawozdań finansowych, usługowe prowadzenie ksiąg, doradztwo finansowe) z dorobkiem naukowym oraz uczestnictwem w pracach nad d ...

Cena w prawoo.pl:
125.69 zł
169 zł


Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788378046097
Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporz ...

Cena w prawoo.pl:
160.94 zł
199.5 zł


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Jerzy Gierusz, Maciej Gierusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043720
Ponad 1000 stron. Jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej ra ...

Cena w prawoo.pl:
263.99 zł
357 zł

Wysyłka gratis prawo


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej


Wydawnictwo: Stowarzyszenie księgowych w polsce. Wydawnictwo
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788372284006
Publikacja jest jedynym oficjalnym polskim wydaniem jednolitych wiążących dokumentów wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości według stanu na 13 stycznia 2016 r. Książka zawiera jednolity tekst standardów MSSF ob ...

Cena w prawoo.pl:
438.90 zł
528 zł

Wysyłka gratis prawo


Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Anna Gierusz, Maciej Gierusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788378042983
Książka, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o rachunkowości. Łącząc w sobie szerokie spe ...

Cena w prawoo.pl:
134.73 zł
178.5 zł


Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR

Więcław Wojciech
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788326432033
Publikacja obrazuje tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek dodatkowo ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach ...

Cena w prawoo.pl:
97.74 zł
99 zł


Księgowania wg znowelizowanych regulacji uor, MSSF/MSR oraz podatkowych

Katarzyna Trzpioła
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326958694
W książce zaprezentowano wybrane zdarzenia gospodarcze i ich skutki w księgach rachunkowych. Większość opracowań poświęconych regulacjom międzynarodowym za punkt wyjścia stawia sprawozdanie finansowe. Tym razem postanowiono, że warto ...

Cena w prawoo.pl:
118.34 zł
147 zł


Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2017

Trzpioła Katarzyna, Magdziarz Grzegorz
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326960642
Warto zwrócić szczególną uwagę na różnice w regulacjach MSR/MSSF i UoR. Brak niektórych regulacji w ustawie o rachunkowości zezwala jednostkom, które nie są zobligowane do stosowania MSR, na wykorzystanie standardów w zakresie nieure ...

Cena w prawoo.pl:
50.88 zł
59 zł


Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF

Messner Zbigniew
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 1/2007 | Isbn 9788301151638
Podręcznik zawierający kompendium wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Autorzy przedstawiają w nim zarówno podstawy teoretyczne, takie jak: - miejsce rachunkowości finansowej w systemie informacji ekonomicznej ...

Cena w prawoo.pl:
54.48 zł
64.9 zł


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Przemysław Kabalski, Radosław Ignatowski, Maciej Frendzel, Natalia Krzyżanowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788363251123
Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje ...

Cena w prawoo.pl:
87.40 zł
89 zł