Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej

 

89 zł 73.11Wysyłka

Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona nowa forma sprzedaży ruchomości w toku egzekucji sądowej z ruchomości-licytacja elektroniczna. Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat nieznanej jeszcze w praktyce sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Szczegółowo opisuje ona przebieg egzekucji z ruchomości z zastosowaniem tego nowego trybu sprzedaży – od momentu zajęcia ruchomości aż do wydania ruchomości nabywcy licytacyjnemu – z uwzględnieniem wszystkich odrębności związanych z zastosowaniem elektronicznej formy licytacji. Niniejsze opracowanie stanowi nie tylko bazę teoretycznej wiedzy na temat licytacji elektronicznej, poruszono bowiem wiele aspektów praktycznych wprowadzonych przez ustawodawcę rozwiązań, patrząc przez pryzmat dotychczas stosowanej licytacji tradycyjnej, w jaki sposób i komercyjnych sprzedaży internetowych. Zwrócono również uwagę na problemy wynikające z zastosowania tej formy sprzedaży. Publikacja adresowana jest do organów egzekucyjnych – sądów i komorników sądowych, stron postępowania i ich reprezentantów, w jaki sposób również teoretyków prawa zajmujących się egzekucją sądową.