Klasyfikacja środków trwałych na 2018 rok

Środki trwałe wartości niematerialne prawne. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Książki zawierają pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2018). Księgarnia prawoo.pl poleca Klasyfikacja Środków Trwałych


Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

Zubrzycki Janusz, Sałdyka Paweł
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380280908
Rok 2018 zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:- dla celów podatkowych z ...

Cena w prawoo.pl:
127.19 zł
166 zł

Bestseller

Amortyzacja i środki trwałe w praktyce

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365947970
Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ...

Cena w prawoo.pl:
32.48 zł
39 zł


Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych


Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365467348
Stan prawny 2018 rok zawiera proponowane roczne stawki amortyzacyjne dostosowane do klasyfikacji. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych ...

Cena w prawoo.pl:
45.57 zł
58.8 zł


Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Teresa Krawczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788365611512
Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbo ...

Cena w prawoo.pl:
112.95 zł
148 zł

Bestseller

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046035
Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne s ...

Cena w prawoo.pl:
110.23 zł
157.5 zł

Bestseller

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

Korczyn Aleksander
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2018 | Isbn 97883898504233
Książka obejmuje w pełni zasady i metody klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji środków trwałych i wartości niematerialnych i pra ...

Cena w prawoo.pl:
43.45 zł
54 zł

Zapowiedź książki Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

Aleksander Korczyn, Ksawery Haski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2018 | Isbn 97883898505083
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Obe ...

Cena w prawoo.pl:
68.90 zł
89 zł


Środki trwałe 2018

Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326970160
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób p ...

Cena w prawoo.pl:
43.45 zł
59 zł

Bestseller

Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych

Paweł Barnik, Adam Cabała, Mieczysława Cellary, Karolina Gierszewska, Artur Hołda
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381281478
Najbardziej aktualna, kompleksowa i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym – publikacja z zakresu środków trwałych i oraz WNiP w jednostkach finansów pu ...

Cena w prawoo.pl:
110.13 zł
149 zł

Bestseller

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

Świderek Izabela
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043478
Atutem książki o środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych są liczne przykłady, schematy księgowań oraz wzory dokumentów i gotowe szablony ...

Cena w prawoo.pl:
107.05 zł
157.5 zł

Bestseller