Klasyfikacja środków trwałych na 2019 rok

Środki trwałe wartości niematerialne prawne. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Książki zawierają pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2019). Księgarnia prawoo.pl poleca Klasyfikacja Środków Trwałych


Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych


Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365467348
Stan prawny 2018 rok zawiera proponowane roczne stawki amortyzacyjne dostosowane do klasyfikacji. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych ...

Cena w prawoo.pl:
46.43 zł
58.8 zł


Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046035
Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu s ...

Cena w prawoo.pl:
115.55 zł
157.5 zł


Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

Zubrzycki Janusz, Sałdyka Paweł
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380280908
Rok 2018 zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:- dla celów podatkowych zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. nowa Klasyfikacja Środków Trwały ...

Cena w prawoo.pl:
139.09 zł
166 zł


Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Teresa Krawczyk, Biblioteka Finanse Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788365611512
Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obrotem składnikami mienia i ich użyt ...

Cena w prawoo.pl:
114.02 zł
148 zł


Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Janusz Zubrzycki, Paweł Sałdyka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788120280908
Rok 2019 to rewolucja w PIT i CIT!!!! Poważne zmiany w tych podatkach dotyczą także środków trwałych, głównie w zakresie nowych limitów amortyzacji osobowych samochodów firmowych oraz leasingu tych samochodów. W książce w sposób ba ...

Zapowiedź książki Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Środki trwałe 2019

Marta Grabowska Peda
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326979507
Większość otaczających nas rzeczy to środki trwałe. Niektóre z uwagi na niską wartość nie wymagają wprowadzania do ewidencji środków trwałych. Natomiast rzeczy niebędące niskocennymi środkami trwałymi, należy wpisać do ewiden ...

Cena w prawoo.pl:
80.24 zł
89 zł


Klasyfikacje statystyczne


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325501471
CN, PKWiU 2015, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji, PKD, PKOB, z powiązaniami między klasyfikacjami – program komputerowy z roczną licencją (na płycie CD). Wersja: 1.0, listopad 2018. Wkrótce będzie obowiązywać n ...

Cena w prawoo.pl:
342.39 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo


Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)

Izabela Świderek, jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046318
Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych. Pomocą w tym zakresie będzie ...

Cena w prawoo.pl:
149.79 zł
189 zł


Amortyzacja i środki trwałe w praktyce

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365947970
Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka praw ...

Cena w prawoo.pl:
32.04 zł
39 zł


Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015

ODDK
Wydawnictwo: Instytut Prawa Telekomunikacyjnego Sp.z o.o.
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043713
Rząd pracuje nad nową matrycą VAT. Już wkrótce podstawą identyfikacji stanie się w zakresie usług – PKWiU 2015. Pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU2008 od 1 stycznia 2019 r. do stosowania dla celów:- opoda ...

Cena w prawoo.pl:
155.14 zł
199.5 zł