Klasyfikacja środków trwałych na 2018 rok

Środki trwałe wartości niematerialne prawne. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Książki zawierają pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2018). Księgarnia prawoo.pl poleca Klasyfikacja Środków Trwałych


Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

Zubrzycki Janusz, Sałdyka Paweł
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380280908
Rok 2018 zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:- dla celów podatkowych zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. nowa Klasyfikacja Środków Trwały ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
166 zł


Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych


Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365467348
Stan prawny 2018 rok zawiera proponowane roczne stawki amortyzacyjne dostosowane do klasyfikacji. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych ...

Cena w prawoo.pl:
48.15 zł
58.8 zł


Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046035
Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu s ...

Cena w prawoo.pl:
115.01 zł
157.5 zł


Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)

Izabela Świderek, jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046318
Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych. Pomocą w tym zakresie będzie ...

Cena w prawoo.pl:
149.79 zł
189 zł


Amortyzacja i środki trwałe w praktyce

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365947970
Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka praw ...

Cena w prawoo.pl:
35.88 zł
39 zł


Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

Aleksander Korczyn, Ksawery Haski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2018 | Isbn 97883898505083
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Obejmuje schemat podziału środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje w symbo ...

Cena w prawoo.pl:
72.80 zł
89 zł


Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Teresa Krawczyk, Biblioteka Finanse Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788365611512
Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obrotem składnikami mienia i ich użyt ...

Cena w prawoo.pl:
114.02 zł
148 zł


Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

Korczyn Aleksander
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2018 | Isbn 97883898504233
Książka obejmuje w pełni zasady i metody klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jest to praktyczny poradnik dla firm i jednostek prowadzących:- ksi ...

Cena w prawoo.pl:
45.91 zł
54 zł

Zapowiedź książki Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych

Paweł Barnik, Adam Cabała, Mieczysława Cellary, Karolina Gierszewska, Artur Hołda
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381281478
Najbardziej aktualna, kompleksowa i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym – publikacja z zakresu środków trwałych i oraz WNiP w jednostkach finansów publicznych. Ponad 80 odpowiedzi na pytania z zakresu wyceny, ewidencji, inwentary ...

Cena w prawoo.pl:
111.17 zł
149 zł


Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

Świderek Izabela
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043478
Atutem książki o środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych są liczne przykłady, schematy księgowań oraz wzory dokumentów i gotowe szablony instrukcji (w tym m.in. Instrukcja gospodarowania składnikami majątku jednost ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł