Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

Aleksander Korczyn, Ksawery Haski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2018 | Isbn 97883898505083
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Obejmuje schemat podziału środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje w symbo ...

Cena w prawoo.pl:
70.20 zł
89 zł


Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

Korczyn Aleksander
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2018 | Isbn 97883898504233
Książka obejmuje w pełni zasady i metody klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jest to praktyczny poradnik dla firm i jednostek prowadzących:- ksi ...

Cena w prawoo.pl:
44.27 zł
54 zł

Zapowiedź książki Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych

Paweł Barnik, Adam Cabała, Mieczysława Cellary, Karolina Gierszewska, Artur Hołda
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381281478
Najbardziej aktualna, kompleksowa i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym – publikacja z zakresu środków trwałych i oraz WNiP w jednostkach finansów publicznych. Ponad 80 odpowiedzi na pytania z zakresu wyceny, ewidencji, inwentary ...

Cena w prawoo.pl:
129.93 zł
149 zł


Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

Świderek Izabela
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043478
Atutem książki o środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych są liczne przykłady, schematy księgowań oraz wzory dokumentów i gotowe szablony instrukcji (w tym m.in. Instrukcja gospodarowania składnikami majątku jednost ...


Środki trwałe Praktyczne ujęcie w aspekcie bilansowym i podatkowym

Fiedoruk Barbara
Wydawnictwo: Difin
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788379308415
Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy z zakresu ujęcia środków trwałych w prawie podatkowym i bilansowym. Przedstawiona problematyka obejmuje zasady ustalania i ewidencji dotyczące wartości początkowej, amortyzacji, kosztów ulep ...

Cena w prawoo.pl:
45.18 zł
55 zł


KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2016

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365789280
Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego. Jest stosowana do celów ewidencyjnych, a także do ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz do badań statystycznych. Publikacja KŚT 201 ...

Cena w prawoo.pl:
77.07 zł
99 zł


Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 z powiązaniami z KŚT 2010 i stawkami amortyzacji

Oddk
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043447
Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Książka zawiera pełny tekst Klas ...

Cena w prawoo.pl:
117.61 zł
157.5 zł


Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury

Magdziarz Grzegorz
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326945625
Księgowi w instytucjach kultury w swojej codziennej pracy spotykają się często z koniecznością zaksięgowania i ujęcia w sprawozdaniu finansowym różnego rodzaju środków niematerialnych i prawnych. Przykładem jest chociażby strona in ...

Cena w prawoo.pl:
60.55 zł
68.25 zł


Poradnik Gazety Prawnej 6/2016 Środki trwałe

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788374408165
Środki trwałe - charakterystyka i wycena Amortyzacja środków trwałych Likwidacja i sprzedaż środków trwałych ...

Cena w prawoo.pl:
28.25 zł
29.9 zł


Klasyfikacja środków trwałych 2017

Korczyn Aleksander
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788360829066
W pełni aktualna i przydatna klasyfikacja środków trwałych ze stawkami. Zawiera ponadto roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych, obowiązujące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Niezbędna w księgowośc ...

Cena w prawoo.pl:
37.94 zł
40.99 zł