Środki trwałe 2018

Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326970160
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychod ...

Cena w prawoo.pl:
55.99 zł
59.9 zł


Zarządzanie eksploatacją środków trwałych w przedsiębiorstwie

Szewczak Krzysztof H.
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2013 | Isbn 9788376417301
Monografia jest skierowana do kadr kierowniczych wyższego szczebla w przedsiębiorstwach przemysłowych, posiadających duży udział w aktywach środków trwałych, a szczególnie maszyn i urządzeń technicznych. Książka jest przeznaczona t ...

Cena w prawoo.pl:
64.40 zł
70 zł


Zarządzanie eksploatacją środków trwałych w przedsiębiorstwie

Szewczak Krzysztof H.
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2013 | Isbn 9788376417301
Monografia jest skierowana do kadr kierowniczych wyższego szczebla w przedsiębiorstwach przemysłowych, posiadających duży udział w aktywach środków trwałych, a szczególnie maszyn i urządzeń technicznych. Książka jest przeznaczona t ...

Cena w prawoo.pl:
64.40 zł
70 zł


Zarządzanie eksploatacją środków trwałych w przedsiębiorstwie

Szewczak Krzysztof H.
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2013 | Isbn 9788376417301
Monografia jest skierowana do kadr kierowniczych wyższego szczebla w przedsiębiorstwach przemysłowych, posiadających duży udział w aktywach środków trwałych, a szczególnie maszyn i urządzeń technicznych. Książka jest przeznaczona t ...

Cena w prawoo.pl:
64.40 zł
70 zł


Środki trwałe w budowie w jednostkach i zakładach budżetowych

Iwaniec Małgorzata
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788362723348
Kiedy wydatki zalicza się do remontowych, a kiedy do inwestycyjnych? Jakie warunki muszą być spełnione przy realizacji inwestycji w obcym środku trwałym? Kiedy można odliczyć naliczony VAT przy zakupach finansowanych dotacjami? Realizacj ...

Cena w prawoo.pl:
91.68 zł
119 zł


Klasyfikacja środków trwałych

Góra Ewa
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788374267205
Klasyfikacja Środków Trwałych ze stawkami amortyzacji to pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 242, poz. 1622). Obowiązujące stawki amortyzacji przypo ...

Cena w prawoo.pl:
76.44 zł
105 zł


Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2012

Ewa Góra, Rafał Szulc
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 6/2011 | Isbn 8374267205
Książka Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji zawiera Pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 242, poz. 1622), Obowiązujące stawki amo ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Amortyzacja i środki trwałe w firmie 2013

Garbacik
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788361807810
Książka skierowana do księgowych oraz osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawia zagadnienia związane z rozliczaniem amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz poma ...

Cena w prawoo.pl:
43.22 zł
54 zł


Amortyzacja środków trwałych w firmie 2013

Garbacik Halina
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788361807810
Książka skierowana jest przede wszystkim do księgowych oraz osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawia zagadnienia związane z rozliczaniem amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ...

Cena w prawoo.pl:
43.22 zł
54 zł


Amortyzacja i środki trwałe w firmie 2014

Garbacik
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788363913373
Publikacja jest skierowana wyjątkowo do księgowych także osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawia tematyka związanie z rozliczaniem amortyzacji środków trwałych także wartości niematerialnych i prawnych, a a ...

Cena w prawoo.pl:
43.22 zł
54 zł