Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

Świderek Izabela
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788378042587
Atutem książki Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych są liczne przykłady, schematy księgowań oraz wzory dokumentów i gotowe szablony instrukcji (w tym m.in. Instrukcja gospodarowania składnikami ma ...


Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury

Magdziarz Grzegorz
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326957710
Książka uwzględnia krajowe przepisy prawa podatkowego i bilansowego, a także wybiórczo Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Prawidłowe ujęcie składników majątku trwałego umożliwia bowiem realizowanie przez jednostkę kultury jej ...

Cena w prawoo.pl:
50.75 zł
69 zł


Zarządzanie eksploatacją środków trwałych w przedsiębiorstwie

Szewczak Krzysztof H.
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2013 | Isbn 9788376417301
Monografia jest skierowana do kadr kierowniczych wyższego szczebla w przedsiębiorstwach przemysłowych, posiadających duży udział w aktywach środków trwałych, a szczególnie maszyn i urządzeń technicznych. Książka jest przeznaczona t ...

Cena w prawoo.pl:
54.00 zł
70 zł


Zarządzanie eksploatacją środków trwałych w przedsiębiorstwie

Szewczak Krzysztof H.
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2013 | Isbn 9788376417301
Monografia jest skierowana do kadr kierowniczych wyższego szczebla w przedsiębiorstwach przemysłowych, posiadających duży udział w aktywach środków trwałych, a szczególnie maszyn i urządzeń technicznych. Książka jest przeznaczona t ...

Cena w prawoo.pl:
54.00 zł
70 zł


Zarządzanie eksploatacją środków trwałych w przedsiębiorstwie

Szewczak Krzysztof H.
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2013 | Isbn 9788376417301
Monografia jest skierowana do kadr kierowniczych wyższego szczebla w przedsiębiorstwach przemysłowych, posiadających duży udział w aktywach środków trwałych, a szczególnie maszyn i urządzeń technicznych. Książka jest przeznaczona t ...

Cena w prawoo.pl:
54.00 zł
70 zł


Środki trwałe w budowie w jednostkach i zakładach budżetowych

Iwaniec Małgorzata
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788362723348
Kiedy wydatki zalicza się do remontowych, a kiedy do inwestycyjnych? Jakie warunki muszą być spełnione przy realizacji inwestycji w obcym środku trwałym? Kiedy można odliczyć naliczony VAT przy zakupach finansowanych dotacjami? Realizacj ...

Cena w prawoo.pl:
91.68 zł
119 zł


Klasyfikacja środków trwałych

Góra Ewa
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788374267205
Klasyfikacja Środków Trwałych ze stawkami amortyzacji to pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 242, poz. 1622). Obowiązujące stawki amortyzacji przypo ...

Cena w prawoo.pl:
73.71 zł
105 zł


Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2012

Ewa Góra, Rafał Szulc
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 6/2011 | Isbn 8374267205
Książka Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji zawiera Pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 242, poz. 1622), Obowiązujące stawki amo ...


Amortyzacja i środki trwałe w firmie 2013

Garbacik
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788361807810
Książka skierowana do księgowych oraz osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawia zagadnienia związane z rozliczaniem amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz poma ...

Cena w prawoo.pl:
44.38 zł
54 zł


Amortyzacja środków trwałych w firmie 2013

Garbacik Halina
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788361807810
Książka skierowana jest przede wszystkim do księgowych oraz osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawia zagadnienia związane z rozliczaniem amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ...

Cena w prawoo.pl:
44.38 zł
54 zł