Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

 

166 zł 131.99 Bestseller

Autor: Zubrzycki Janusz, Sałdyka Paweł,
Wydawnictwo Unimex
Isbn: 9788380280908
Wydanie: 1/2018 Stron: 1337


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018,Wysyłka

W książce o środkach trwałych omówiono ponad 700 trudnych zagadnień w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym obowiązujących od 2018 roku, w szczególności:
- zwiększenia limitu zaliczenia składników majątku do środków trwałych z 3.500 do 5000 zł
- zwiększenie limitu ulepszeń środka trwałego oraz inwestycji w obcych środkac trwałych pozwalającego zaliczać wydatki do kosztów uzyskania przychodów z 3.500 zł do 5.000 zł
- zaktualizowania załączników do ustaw o podatku dochodowym w związku z zastosowaniem nowek KŚT skutkującego zmianami w kartach środków trwałych.

W książce w sposób bardzo przystępny omówiono następujące problemy:
- zakres przedmiotowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie definicji dla potrzeb podatkowych i rachunkowości,
- kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji, nabycia lub wytworzenia tych składników majątku, remontów, ulepszeń,
- strat w majątku trwałym i możliwości wykazania z ich tytułu kosztów uzyskania przychodów,
- ustalania wartości początkowej, leasingu środków trwałych,
- podatku od towarów i usług w kontekście środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych oraz innych składników majątku trwałego

Stan prawny Leksykonu aktualny na 2018 rok.