Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

Zapowiedź książki Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

Autor: Joanna Bodio,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381603690
Wydanie: 1/2019 Stron: 508


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Kodeks wyborczy, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Kodeks pracy komentarz 2019,Wysyłka

Celem książki jest analiza statusu dziecka w postępowaniu nieprocesowym, zarówno kodeksowym, jak i pozakodeksowym, na tle obowiązującego stanu prawnego, wobec braku wyraźnego uregulowania tej kwestii w przepisach kodeksu postępowania cywilnego i ustaw pozakodeksowych.