Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego

Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego

 

45 zł 33.39

Autor: Tylec Grzegorz,
Wydawnictwo Difin
Isbn: 9788376416939
Wydanie: 1/2012 Stron: 213


Inne działy: Prawo spółdzielcze 2018, Prawo budowlane 2018, Nieruchomości poradniki, Prawo budowlane komentarz 2018,Wysyłka

Książka zawiera omówienie regulacji prawnych dotyczących kwestii kształtowania treści statutu spółdzielni. Wskazuje jakie regulacje statutowe nakazują wprowadzić przepisy obowiązującego prawa, jakie zaś postanowienia statutowe mogą być uregulowane z woli członków spółdzielni również w który sposób trybunał rejestrowy przeprowadza kontrolę postanowień statutowych. W lekturze określone zostały ogólne przepisy prawa spółdzielczego mające zastosowanie do wszystkich typów spółdzielni w zakresie, w którym odnoszą się one do zagadnienia treści statutu, omówione zostało w tym zakresie również orzecznictwo sądowe i poglądy przedstawicieli doktryny.Przedstawiono również regulacje szczególne zawarte w prawie spółdzielczym dotyczące: spółdzielni pracy, rolniczych spółdzielni produkcyjnych również wybrane ustawy szczególne jak: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielni socjalnej, spółdzielni europejskiej. W publikacji umieszczono treści dotyczące postępowania o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym z udziałem spółdzielni w zakresie rejestracji statutu i jego zmian również innych kwestii połączonych z funkcjonowaniem spółdzielni.Opracowanie przeznaczone jest na rzecz osób zainteresowanych kompleksowym streszczenie odnośnie do regulacji prawnych statutu spółdzielni, takich jak: sędziowie, referendarze sądowi, radcowie prawni, adwokaci, notariusze, pracownicy organów spółdzielni, przedstawiciele nauki i studenci zainteresowani problematyką prawa handlowego i spółdzielczego.