Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego

Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego

 

45 zł 32.76Wysyłka

Książka zawiera omówienie regulacji prawnych dotyczących kwestii kształtowania treści statutu spółdzielni. Wskazuje jakie regulacje statutowe nakazują wprowadzić przepisy obowiązującego prawa, jakie zaś postanowienia statutowe mogą być uregulowane z woli członków spółdzielni także w który sposób trybunał rejestrowy przeprowadza kontrolę postanowień statutowych. W książce określone zostały ogólne przepisy prawa spółdzielczego mające zastosowanie do wszystkich typów spółdzielni w zakresie, w którym odnoszą się one do zagadnienia treści statutu, omówione zostało w tym zakresie zarówno orzecznictwo sądowe i upodobania przedstawicieli doktryny.Przedstawiono zarówno regulacje szczególne zawarte w prawie spółdzielczym dotyczące: spółdzielni pracy, rolniczych spółdzielni produkcyjnych także wybrane ustawy szczególne jak: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielni socjalnej, spółdzielni europejskiej. W publikacji książkowej umieszczono treści dotyczące postępowania o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym z udziałem spółdzielni w zakresie rejestracji statutu i jego zmian także innych kwestii połączonych z funkcjonowaniem spółdzielni.Opracowanie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych kompleksowym zbiór odnośnie do regulacji prawnych statutu spółdzielni, takich jak: sędziowie, referendarze sądowi, radcowie prawni, adwokaci, notariusze, pracownicy organów spółdzielni, przedstawiciele nauki i studenci zainteresowani problematyką prawa handlowego i spółdzielczego.