Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego

Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego

 

45 zł 35.28Wysyłka

Książka zawiera wyrażenie omowne regulacji prawnych dotyczących kwestii kształtowania treści statutu spółdzielni. Wskazuje jakie regulacje statutowe nakazują wprowadzić przepisy obowiązującego prawa, jakie zaś postanowienia statutowe mogą być uregulowane z woli członków spółdzielni dodatkowo w który sposób sąd rejestrowy przeprowadza kontrolę postanowień statutowych. W lekturze określone zostały ogólne przepisy prawa spółdzielczego mające zastosowanie do wszystkich typów spółdzielni w zakresie, w którym odnoszą się one do zagadnienia treści statutu, omówione zostało w tym zakresie także orzecznictwo sądowe i upodobania przedstawicieli doktryny.Przedstawiono także regulacje szczególne zawarte w prawie spółdzielczym dotyczące: spółdzielni pracy, rolniczych spółdzielni produkcyjnych dodatkowo wybrane ustawy szczególne jak: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielni socjalnej, spółdzielni europejskiej. W lekturze umieszczono treści dotyczące postępowania o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym z udziałem spółdzielni w zakresie rejestracji statutu i jego zmian dodatkowo innych kwestii zgrupowanych z funkcjonowaniem spółdzielni.Opracowanie przeznaczone jest na rzecz osób zainteresowanych kompleksowym streszczenie odnośnie do regulacji prawnych statutu spółdzielni, takich jak: sędziowie, referendarze sądowi, radcowie prawni, adwokaci, notariusze, pracownicy organów spółdzielni, przedstawiciele nauki i studenci zainteresowani problematyką prawa handlowego i spółdzielczego.