Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego

Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego

 

45 zł 34.34Wysyłka

Książka obejmuje omówienie regulacji prawnych dotyczących kwestii kształtowania treści statutu spółdzielni. Wskazuje jakie regulacje statutowe nakazują wprowadzić przepisy obowiązującego prawa, jakie zaś postanowienia statutowe mogą być uregulowane z woli członków spółdzielni także w który sposób trybunał rejestrowy przeprowadza kontrolę postanowień statutowych. W publikacji określone zostały ogólne przepisy prawa spółdzielczego mające zastosowanie do wszystkich typów spółdzielni w zakresie, w którym odnoszą się one do zagadnienia treści statutu, omówione zostało w tym zakresie również orzecznictwo sądowe i preferencje przedstawicieli doktryny.Przedstawiono również regulacje szczególne zawarte w prawie spółdzielczym dotyczące: spółdzielni pracy, rolniczych spółdzielni produkcyjnych także wybrane ustawy szczególne jak: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielni socjalnej, spółdzielni europejskiej. W książce umieszczono treści dotyczące postępowania o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym z udziałem spółdzielni w zakresie rejestracji statutu i jego zmian także innych kwestii zgrupowanych z funkcjonowaniem spółdzielni.Opracowanie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych kompleksowym podsumowanie na temat regulacji prawnych statutu spółdzielni, takich jak: sędziowie, referendarze sądowi, radcowie prawni, adwokaci, notariusze, pracownicy organów spółdzielni, przedstawiciele nauki i studenci zainteresowani problematyką prawa handlowego i spółdzielczego.