Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego

Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego

 

45 zł 39.38Wysyłka

Książka zawiera wyrażenie omowne regulacji prawnych dotyczących kwestii kształtowania treści statutu spółdzielni. Wskazuje jakie regulacje statutowe nakazują wprowadzić przepisy obowiązującego prawa, jakie zaś postanowienia statutowe mogą być uregulowane z woli członków spółdzielni również w jaki sposób trybunał rejestrowy przeprowadza kontrolę postanowień statutowych. W publikacji określone zostały ogólne przepisy prawa spółdzielczego mające zastosowanie do wszystkich typów spółdzielni w zakresie, w którym odnoszą się one do zagadnienia treści statutu, omówione zostało w tym zakresie podobnie orzecznictwo sądowe i poglądy przedstawicieli doktryny.Przedstawiono podobnie regulacje szczególne zawarte w prawie spółdzielczym dotyczące: spółdzielni pracy, rolniczych spółdzielni produkcyjnych również wybrane ustawy szczególne jak: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielni socjalnej, spółdzielni europejskiej. W lekturze umieszczono treści dotyczące postępowania o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym z udziałem spółdzielni w zakresie rejestracji statutu i jego przemian również innych kwestii połączonych z funkcjonowaniem spółdzielni.Opracowanie przeznaczone jest na rzecz osób zainteresowanych kompleksowym zbiór na temat regulacji prawnych statutu spółdzielni, takich jak: sędziowie, referendarze sądowi, radcowie prawni, adwokaci, notariusze, pracownicy organów spółdzielni, przedstawiciele nauki i studenci zainteresowani problematyką prawa handlowego i spółdzielczego.