Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych

Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych

 

128 zł 98.61

Autor: Grzegorz Matejczuk, Biblioteka Przetargi Publiczne,
Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611826
Wydanie: 1/2018 Stron: 290


Inne działy: Prawo zamówień publicznych 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo zamówień publicznych 2019, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

Pierwsza publikacja kompleksowo poruszająca zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych. Pomoże uczestnikom systemu zamówień w skutecznym egzekwowaniu swoich praw podczas postępowań toczących się przed KIO i przed sądami powszechnymi. W opracowaniu omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące m.in.:

- zakresu stosowania przepisów kpc o sądzie polubownym w procedurze odwoławczej,
- metod przejścia do stosowania przepisów kpc o procesie,
- pełnomocnictwa materialnego i procesowego,
- kosztów postępowania odwoławczego,
- zasady odpowiedzialności za wynik postępowania,
- charakteru czynności odwołania,
- terminu na wniesienie odwołania,
- sporów o zatrzymanie wadium.

Autor poświęcił dużo uwagi tematowi skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując podmioty uprawnione do jej wniesienia oraz analizując m.in. wymogi formalne jej złożenia, zasady jej rozpoznawania i udzielenia zabezpieczenia, a także kwestię kosztów postępowania skargowego i reguł ich ponoszenia.