Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia

Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia

 

129 zł 96.45

Autor: Bartosz Kucharski,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381603423
Wydanie: 1/2019 Stron: 608


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Ubezpieczenia mienia stanowią jądro działalności ubezpieczeniowej, dlatego prawie wszystkie najbardziej kontrowersyjne i najgoręcej dyskutowane zagadnienia prawa ubezpieczeniowego są z nimi związane. Z ubezpieczeniami mienia styka się niemal każdy dorosły człowiek, któremu służy jakiekolwiek mienie. Z książki dowiesz się m.in.:
Jakich świadczeń od zakładu ubezpieczeń może się spodziewać ubezpieczony?
Jakie są przesłanki, terminy i zakres tych świadczeń?
W jaki sposób zakłady ubezpieczeń mogą wyłączać i ograniczać swoją odpowiedzialność?
Znajdziesz w niej również:
najbardziej kontrowersyjne oraz stanowiące przedmiot licznych sporów sądowych zagadnienia prawa ubezpieczeniowego,
bogatą literaturę polską i obcojęzyczną (w szczególności angielską, niemiecką i francuską),
bogaty dorobek polskiego orzecznictwa.
Autor przedstawia wiele istotnych kwestii teoretycznych, w szczególności:
charakter tzw. odpowiedzialności ubezpieczeniowej,
treść świadczenia ubezpieczyciela,
przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela,
ograniczenia oraz sposób ustalania odszkodowania ubezpieczeniowego,
dopuszczalność naprawienia przez ubezpieczyciela szkody w drodze restytucji naturalnej.
W książce omówione zostały także:
zasady i typy odpowiedzialności ubezpieczeniowej,
koncepcja jednorodnego świadczenia ubezpieczyciela,
zagadnienia zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
związek przyczynowy między wypadkiem a szkodą,
systemy rozliczeń między ubezpieczycielami,
postanowienia umowne dotyczące ubezpieczenia podwójnego,
koszty przywrócenia do stanu poprzedniego i kosztorysowa metoda wyliczania odszkodowania,
kwalifikacja szkody jako całkowitej i zwrot różnicy między wartością mienia sprzed szkody a pozostałościami,
koszty ratowania jako składnik odszkodowania ubezpieczeniowego,
wyrządzenie szkody umyślnie przez osoby pozostające z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
skuteczność oraz interpretacja umownych wyłączeń odpowiedzialności,
dopuszczalność naprawienia szkody przez ubezpieczyciela w drodze restytucji naturalnej,
charakter świadczenia ubezpieczyciela w ubezpieczeniach assistance i ubezpieczeniu ochrony prawnej.