Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz

Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz

Zapowiedź książki Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz

Autor: Komentarze Becka, Katarzyna Chałubińska Jentkiewicz, Joanna Taczkowska Olszewska,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381581103
Wydanie: 1/2018 Stron: 500


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018, Ceny transferowe,Wysyłka

Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz. Publikacja stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), która implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/31/WE z 8.6.2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. UE L z 2000 r. Nr 178, s. 1).