Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz

Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz

 

179 zł 154.07

Autor: Komentarze Becka, Katarzyna Chałubińska Jentkiewicz, Joanna Taczkowska Olszewska,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381581103
Wydanie: 1/2018 Stron: 484


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), która implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/31/WE z 8.6.2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. UE L z 2000 r. Nr 178, s. 1). Zagadnienia poruszone w komentarzu stają się wyjątkowo aktualne wobec problematyki implementacji postanowień dyrektywy o handlu elektronicznym, a także nowych rozwiązań prawnych przygotowywanych w związku z tworzeniem jednolitego rynku cyfrowego. W tym kontekście publikacja może być pomocna w zrozumieniu zasad funkcjonowania rynku usług świadczonych elektronicznie. Celem książki Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz jest poszerzenie wiedzy czytelników związanej z funkcjonowaniem Internetu oraz wyjaśnienie warunków prawnych usług, które są świadczone za jego pośrednictwem.

W komentarzu omówiono zagadnienia związane z:
- obrotem elektronicznym,
- e-commerce,
- usługami on-line,
- obowiązkami usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną,
- wyłączeniem odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,
- zasadami ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

Przepisy ustawy komentowane są w świetle innych regulacji prawnych, przede wszystkim:
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 97/66/WE z 15.12.1997 w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatnych danych w sektorze telekomunikacyjnym (Dz.Urz. UE L z 1998 r. Nr 24, s. 1);
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/22/WE z 23.4.2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Dz.Urz. UE L z 2009 r. Nr 110, s. 30 ze zm.);
- zalecenia Komisji (UE) 2018/334 z 1.3.2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie (Dz.Urz. UE L Nr 63, s. 50).