System Prawa Administracyjnego Procesowego TOM 1 Zagadnienia ogólne

System Prawa Administracyjnego Procesowego TOM 1 Zagadnienia ogólne

 

389 zł 293.99 Zapowiedź Wysyłka gratis

Autor: Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381075640
Wydanie: 1/2017 Stron: 692


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,
Gratis

Wysylka

W tomie I Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego przedstawiono fundamentalne dla prawa administracyjnego procesowego zagadnienia. W opracowaniu szczegółowo wyjaśniono pojęcie prawa administracyjnego procesowego oraz jego elementu jednostkowego, czyli normy prawa należącej do tego fragmentu porządku prawnego. Zawarto ponadto wnikliwą analizę zagadnienia systemu prawa administracyjnego procesowego, a następnie pojęcia postępowania administracyjnego. W tej części Systemu ukazano również ewolucję rozwiązań prawnych polskiego prawa administracyjnego procesowego oraz ukazano aktualne źródła tego prawa. Poddano analizie problemy obowiązywania prawa administracyjnego procesowego, jego funkcji, realizowanych wartości oraz stosowania. Dopełnieniem tomu jest prezentacja literatury procesowej.

Autorami książki są pracownicy naukowi niemal wszystkich ośrodków uniwersyteckich w Polsce, a także sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i pracowników administracji. Zainteresuje ponadto przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.