Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów 2019

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów 2019

Zapowiedź książki Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów

Autor: Magdalena Majdrowicz Dmitrzak, Joanna Frąckowiak,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788374265751
Wydanie: 1/2019 Stron: 150


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi ze zmianami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2019 roku. Szczegółowa klasyfi kacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. W opracowaniu wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią niezbędną pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego w planowaniu i wykonywaniu nałożonych przepisami zadań. Suplement elektroniczny w formacie PDF ułatwia odszukanie odpowiedniego paragrafu klasyfi kacji (plik można pobrać poprzez Internet – szczegółową instrukcję zamieszczono w książce).