Szkoda antymonopolowa zasady odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Szkoda antymonopolowa zasady odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych Publikacja zawiera liczne przykłady (kazusy) z dotychczasowej praktyki stosowania prawa konkurencji.

 

119 zł 87.47

Autor: Konrad Kohutek,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381247191
Wydanie: 1/2018 Stron: 224


Inne działy: Prawo konkurencji 2019, Prawo konsumenckie, Prawo antymonopolowe,Wysyłka

W publikacji zostały przedstawione kluczowe zagadnienia szkody spowodowanej naruszeniem zakazów ustanowionych w art. 6 i 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 101 i/lub art. 102 TFUE. Książka w szerokim zakresie odnosi się do rozwiązań przyjętych w dyrektywie 2014/104/UE oraz ustawie o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Autor szczegółowo omawia takie zagadnienia jak:
- krąg podmiotów uprawnionych oraz zobowiązanych do odszkodowania,
- przesłanki odszkodowawcze (w tym wina sprawcy naruszenia),
- przerzucanie nadmiernego obciążenia (passing on),
- szacowanie wysokości szkody antymonopolowej.

Obok wskazanych kwestii materialnoprawnych monografia obejmuje także relewantne zagadnienia procesowe np. nakaz wyjawienia dowodów (disclosure) czy też problematykę właściwości sądów w kontekście spraw obejmujących wątki transgraniczne. Publikacja zawiera liczne przykłady (kazusy) z dotychczasowej praktyki stosowania prawa konkurencji w trybie prywatnym z różnych państw unijnych.