MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP

Ostatnie zmiany w znowelizowanym kodeksie pracy, prawie budowlanym, rozporządzeniach i Polskich Normach wymogły na wydawcach uaktualnienie swojej szerokiej oferty książkowej dotyczącej szkoleń BHP. Polecana przez grono ekspertów książka

Meritum BHP

wydawnictwa Wolters pomoże zapoznać się z wszystkimi zmianami w tymże temacie. Oferta tego działu jest polecana pracodawcom, firmom szkoleniowym,

służbom BHP


Bezpieczeństwo pracy w kanałach i przy rampach (film na pendrivie)

Dariusz Smoliński, filmy na pendrivie
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn VD1245P
Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkow ...

Cena w prawoo.pl:
114.99 zł
135.3 zł


BHP w praktyce Rączkowski

Rączkowski Bogdan
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 17/2018 | Isbn 9788378046219
Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm.- To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki p ...

Cena w prawoo.pl:
147.62 zł
199.5 zł


Bezpieczeństwo pracy w kanałach i przy rampach

Dariusz Smoliński, filmy na DVD
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn VD1245
Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkow ...

Cena w prawoo.pl:
91.99 zł
110.7 zł


Bezpieczne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin (film na pendrivie)

Dariusz Smoliński, filmy na pendrivie
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2014 | Isbn VD993P
Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkow ...

Cena w prawoo.pl:
208.99 zł
258.3 zł

Wysyłka gratis prawo


Bezpieczne posługiwanie się ręcznymi narzędziami z napędem mechanicznym – ukraińska wersja językowa (film na pendrivie)

Dariusz Smoliński, filmy na pendrivie
Wydawnictwo: Obywatelskie Stowarzyszenie Ostoja w Z wierzyńcu
Wydanie 1/2018 | Isbn VD1247P
Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkow ...

Cena w prawoo.pl:
208.99 zł
258.3 zł

Wysyłka gratis prawo


Bezpieczne posługiwanie się ręcznymi narzędziami z napędem mechanicznym – ukraińska wersja językowa

Dariusz Smoliński, filmy na DVD
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn VD1247
Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkow ...

Cena w prawoo.pl:
197.99 zł
233.7 zł


Transport ręczny na budowie ukraińska wersja językowa DVD

Dariusz Smoliński, filmy na DVD
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn VD1239
Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkow ...

Cena w prawoo.pl:
197.99 zł
233.7 zł


Transport ręczny na budowie ukraińska wersja językowa film na pendrivie

Dariusz Smoliński, filmy na pendrivie
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn VD1239P
Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkow ...

Cena w prawoo.pl:
208.99 zł
258.3 zł

Wysyłka gratis prawo


BHP w magazynach specjalistycznych (film na pendrivie)

Halina Wojciechowska Piskorska, filmy na pendrivie
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn VD930P
Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkow ...

Cena w prawoo.pl:
208.99 zł
258.3 zł

Wysyłka gratis prawo


BHP przy spawaniu elektrycznym (film na pendrivie)

Bogdan Rączkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn VD1202P
Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Uż ...

Cena w prawoo.pl:
208.99 zł
258.3 zł

Wysyłka gratis prawo