Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny 2019

Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny 2019

 

63 zł 53.89 Bestseller

Autor: Bogdan Rączkowski, szkolenia wstępne okresowe,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046523
Wydanie: 5/2018 Stron: 76


Inne działy: Szkolenia bhp i ppoż 2019, Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo cywilne 2019, Prawo medyczne 2019,Wysyłka

Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy należy przeszkolenie pracownika – przed dopuszczeniem go do pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 2 k.p.). Instruktaż ogólny przed przystąpieniem do pracy odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci rozpoczynający praktyki i uczniowie zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. W opracowaniu szczegółowo omówiono każdy temat programu ramowego. Poradnik polecamy szczególnie pracownikom służby bhp, osobom wykonującym u pracodawcy zadania tej służby oraz pracownikom wyznaczonym przez pracodawcę do prowadzenia tego szkolenia, posiadającym odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności. Podstawą opracowania jest rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).