Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją zamkniętą)

Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją zamkniętą) płyta DVD

 

184.5 zł 130.43 Bestseller

Autor: Rączkowski Bogdan,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378040248
Wydanie: 1/2014 Stron: 0


Inne działy: Szkolenia bhp i ppoż 2019, Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo cywilne 2019, Prawo medyczne 2019,Wysyłka

W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).
Film skierowany jest do pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie. Jego celem jest pomoc uczestnikom szkolenia w zapoznaniu się z podstawowymi przepisami i zasadami bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Widz zapozna się z obowiązkami i odpowiedzialnością w dziedzinie bhp oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Film można obejrzeć w całości albo wybrać odpowiednie zagadnienie z menu:

 • Przepisy bhp – podstawa prawna
 • Obowiązki i uprawnienia pracodawcy
 • Obowiązki i uprawnienia pracowników
 • Uprawnienia służb bhp
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów bądź zasad bhp
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 • Zagrożenia dla zdrowia
 • Podstawowe zasady bhp przy obsłudze urządzeń
 • Zasady prawidłowego przenoszenia ciężarów
 • Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
 • Porządek i czystość w miejscu pracy
 • Profilaktyczna opieka lekarska
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej
 • Postępowanie w razie wypadku