Szkolenie wstępne w wodociągach i kanalizacji

Szkolenie wstępne w wodociągach i kanalizacji Instruktaż stanowiskowy – typowe zagrożenia dla stanowisk pracy

 

52.5 zł 48.62 Bestseller

Autor: Bogdan Rączkowski, Szkolenie Wstępne BHP,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 8374262338
Wydanie: 1/2005 Stron: 102


Inne działy: Szkolenia bhp i ppoż 2019, Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo cywilne 2019, Prawo medyczne 2019,Wysyłka

Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia na 5 stanowiskach w wodociągach i kanalizacji:
- Maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków.
- Mechanik obchodowy obiektów oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.
- Operator stacji uzdatniania wody do celów przemysłowych.
- Operator stacji uzdatniania wody pitnej.
- Praca w kanałach i studzienkach rewizyjnych.