Telemedycyna i e-Zdrowie Prawo i informatyka

Telemedycyna i e-Zdrowie Prawo i informatyka

Zapowiedź książki Telemedycyna i e-Zdrowie

Autor: Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381603225
Wydanie: 1/2019 Stron: 416


Inne działy: Socjologia i psychologia, Prawo karne 2019, Prawo cywilne 2019, Prawo medyczne 2019,Wysyłka

Celem publikacji jest wyjaśnienie kluczowych problemów prawnych, informatycznych oraz etycznych związanych z informatyzacją w sferze zdrowia i mogących budzić obawy w kontekście poszanowania praw pacjenta oraz odpowiedzialności. W monografii szczegółowo omówiono transformację cyfrowej opieki zdrowotnej oraz szeroko pojęte e-zdrowie, na które składa się m.in.:
- teleopieka,
- elektroniczna dokumentacja medyczna,
- e-administracja ochrony zdrowia,
- zdalne e-usługi na rzecz pacjenta, czyli telemedycyna,
- praktyki medyczne i publiczne praktyki zdrowotne realizowane przy użyciu urządzeń mobilnych, czyli mobilne zdrowie (w skrócie m-zdrowie).

Autorzy skupili się m.in. na takich zagadnieniach jak:
- charakter prawny usług telemedycznych,
- rola wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej,
- elektroniczna identyfikacja pacjentów i bezpieczeństwo danych,
- telemedycyna jako forma udzielania świadczeń zdrowotnych,
- odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną w związku ze stosowaniem telemedycyny,
- rozwój usług telemedycznych w Polsce.