The Great Dictionary of Law and Economics Polish-English

The Great Dictionary of Law and Economics Polish-English Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej i gospodarczej. Tom 2

 

249 zł 213.99 Wysyłka gratis

Autor: Ewa Ożga, Słowniki,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325596989
Wydanie: 2/2018 Stron: 800


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,
Gratis

Wysylka

Drugie, zmienione, poszerzone i uzupełnione wydanie Wielkiego polskiego-angielskiego słownika terminologii prawniczej i gospodarczej stanowi zbiór podstawowej terminologii wykorzystywanej w prawie, bankowości, ubezpieczeniach, rachunkowości oraz transporcie. Słownik zawiera blisko 60 000 wyrazów, terminów, zwrotów oraz wyrażeń z zakresu prawa, bankowości, finansów, ubezpieczeń, rachunkowości i transportu, skróty powszechnie stosowane w biznesie.
Nowe wydanie zostało poszerzone o ponad 3.000 wyrazów, terminów i wyrażeń. Książka stanowi niezbędne narzędzie pracy tłumacza, prawnika, ekonomisty, bankowca, agenta ubezpieczeniowego, studenta oraz każdego, kto na co dzień posługuje się językiem angielskim w pracy i nauce.