Think Tanki i fundacje polityczne

Think Tanki i fundacje polityczne Wybrane problemy

 

33.6 zł 30.00

Autor: Ziętara Wojciech,
UMCS
Isbn: 9788377849293
Wydanie: 1/2017 Stron: 176


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Podatek dochodowy komentarz 2019, Fundacje i stowarzyszenia,Wysyłka

Think tanki to organizacje pozarządowe, niezależne od władzy, typu non profit, o charakterze ekspercko-analitycznym, dążące do wywierania wpływu na proces decyzyjny w sferze publicznej. Uwzględniając kryterium niezależności think tanków, wyodrębnia się m.in. think tanki powiązane z partiami politycznymi. W niemieckim systemie politycznym takie organizacje określane są mianem fundacji politycznych, natomiast organizacje włączone w 2007 roku do systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej funkcjonują jako europejskie fundacje polityczne stowarzyszone z europejskimi partiami politycznymi. Niniejsza publikacja zawiera najnowsze wyniki badań naukowych think tanków i fundacji politycznych w perspektywie politologicznej i prawnej. Jednocześnie prezentowana praca stanowi kontynuację rozważań o współczesnych think tankach w ujęciu teoretycznym i praktycznym, zapoczątkowanych na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie¬-Skłodowskiej w Lublinie w 2010 roku.