Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń od 1.10.2018 roku

Książki o nowych zasadach dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie 1.10.2018 roku. Rozpoczęcie stosowania dyrektywy ma mieć miejsce od 1 października 2018 i tak samo wejście wżycie polskiej ustawy. Książki o

dystrybucji ubezpieczeń

przeznaczone dla adwokatów, radców prawnych, a także pracowników Komisji Nadzoru Finansowego sprawujących kontrolę nad dystrybutorami ubezpieczeń oraz menedżerów w zakładach ubezpieczeń i firmach brokerskich.
Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych Komentarz do przepisów i wzorców umownych

Dorota Maśniak, Krzysztof Mularski, Bartosz Malinowski, Dariusz Gołębiewski, Anna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381242332
Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych Komentarz do przepisów i wzorców umownych ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych Komentarz do przepisów i wzorców umownych

Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń

Agnieszka Wiercińska Krużewska, Tomasz Kwieciński, Jakub Pokrzywniak, Piotr Lisso
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246736
Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po ustawie z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie 1.10.2018 r. Ambicją Autorów jest zidentyfikowanie kluczowych dylematów powstających na gruncie nowej ustawy i zapropono ...

Cena w prawoo.pl:
127.64 zł
169 zł


Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie

Błaszczyszyn Bartłomiej, Rolski Tomasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788301197568
W podręczniku przedstawiono matematyczne podstawy ubezpieczeń na życie; w szczególności omówiono: probabilistyczne modele trwania życia i tablice trwania życia, składki i rezerwy dla ubezpieczeń i rent, ubezpieczenia dla wielu os ...

Cena w prawoo.pl:
49.53 zł
59 zł


Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych

Sułkowska Wanda, Cycoń Maciej
Wydawnictwo: Poltext
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788375618082
Książka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowisk zajmujących się różnorodnymi aspektami zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem ubezpieczeń w życiu gospodarczym i prywatnym. W publikacji omawiane są także możliwe rozwiąz ...

Cena w prawoo.pl:
55.98 zł
64.9 zł


Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II

Baranowska Zając Wioleta
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788375569728
W książce Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II. Problematyka prawna przedstawiono analizę przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w kontekści ...

Cena w prawoo.pl:
64.69 zł
75 zł


Ubezpieczenia non-life

Wierzbicka Ewa
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788375563177
W książce Ubezpieczenia non-life szczegółowo przedstawiono klasyczne oraz nowoczesne ubezpieczenia majątkowe począwszy od komunikacyjnych przez ogniowe, ubezpieczenia utraty zysku, po ubezpieczenia finansowe, w tym ubezpieczenia kredytu ku ...

Cena w prawoo.pl:
68.14 zł
79 zł


Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek

Długosz Zbigniew
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381071888
Ubezpieczenia na cudzy rachunek, które najczęściej kojarzone są z ubezpieczeniami grupowymi, odgrywają bardzo istotną rolę na rynku ubezpieczeń. Celem publikacji jest zidentyfikowanie dopuszczalnych sposobów ukształtowania relacji praw ...

Cena w prawoo.pl:
100.88 zł
129 zł


Dystrybucja usług ubezpieczeniowych

Gnela Bogusława, Szaraniec Monika redakcja naukowa
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2017 | Isbn 9788380855236
Książka zawiera aktualne informacje na temat sektora ubezpieczeniowego, poprzedza bowiem uchwalenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w procesie implementacji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 ...

Cena w prawoo.pl:
64.69 zł
75 zł


Ryzyko katastroficzne

Michalski Tomasz, Śliwiński Adam, Pajewska Kwaśny Renata, Tomaszewska Ilona
Wydawnictwo: PWE
Wydanie /2016 | Isbn
Książka jest przeznaczona dla osób zawodowo związanych z sektorem ubezpieczeń, pracowników administracji rządowej i samorządowej, studentów uczelni i kierunków ekonomicznych. ...

Cena w prawoo.pl:
51.67 zł
59.9 zł


INTERES UBEZPIECZENIOWY ASPEKTY PRAWNE

Byczko Szymon
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2013 | Isbn 9788376418698
Nowelizacja Kodeksu cywilnego z 10 sierpnia 2007 r. przywróciła polskiemu prawu cywilnemu kategorię interesu ubezpieczeniowego. Pojęcie to zawsze było uważane za fundamentalne na gruncie ubezpieczeń gospodarczych, a jego zasadnicza rola d ...

Cena w prawoo.pl:
54.34 zł
63 zł