Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz

Piotr Czublun, Mateusz Chmielnicki, Wojciech Kośla, Marta Ryskalczyk, Agnieszka Weso
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325599669
Komentarz powstał w związku z opublikowaniem projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z 20.1.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpi ...

Cena w prawoo.pl:
147.65 zł
189 zł


Dictionary of Insurance Terms. Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminologii ubezpieczeniowej

Roman Kozierkiewicz, Słowniki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788325597115
Angielsko-polski i polsko-angielski Słownik terminologii ubezpieczeniowej zawiera ponad 14 000 haseł obejmujących całą dziedzinę ubezpieczeń, jak również tematykę, która jest niezbędna w pracy osób zaangażowanych w działalność u ...

Cena w prawoo.pl:
117.69 zł
149 zł


Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Jędrasik Jankowska Inetta
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381243469
Książka to kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego - z podziałem na ubezpieczenia: chorobowe, rentowe i emerytalne - niezbędnej każdemu prawnikowi. Autorka omawia konstrukcję prawną wszystkich rodzajów ryzyka niezdolności ...

Cena w prawoo.pl:
53.75 zł
69 zł


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Krzysztof Baran, Mirosław Włodarczyk, Kamil Antonów, Krzysztof Walczak, Zbigniew G
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381077521
Podręcznik z prawa pracy i ubezpieczeń w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń s ...

Cena w prawoo.pl:
60.17 zł
79 zł


Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy

Prawo pracy ubezpieczenia 2018
Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Wydanie 35/2018 | Isbn 9788365467416
Książka o przepisach z prawa pracy i ubezpieczeń 2018 podzielona jest na siedem głównych działów: 1. Kodeks pracy na 2018 rok 2. Urlopy, zasiłki i inne świadczenia 3. Ochrona pracy 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ...

Cena w prawoo.pl:
67.19 zł
86.1 zł


E-składka Jedno konto ZUS od 2018 roku

Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska
Wydawnictwo: Infor Biznes
Wydanie 1/2017 | Isbn 978836594715
Publikacja instruktażowo i przystępnie przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty związane z rewolucyjną zmianą w zasadach opłacania składek ZUS, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Autorzy książki – uznani eksperci z zakresu ...

Cena w prawoo.pl:
52.63 zł
59 zł


Ubezpieczenia społeczne świadczenia ZUS zasiłki emerytury renty

Prus Anna
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788365721570
Stan prawny 25 września 2017 roku ...

Cena w prawoo.pl:
26.43 zł
26.9 zł


Ubezpieczenia społeczne i świadczenia ZUS

Prus Anna
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788365721297
Publikacja jest zbiorem najistotniejszych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i świadczeń wypłacanych przez ZUS tj. ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o emeryturach i rentach z FUS, ustawę o świadczeniach pr ...

Cena w prawoo.pl:
24.45 zł
24.9 zł


PIP i ZUS Kontrole u pracodawcy Wzory pism z komentarzem

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788374409971
PIP i ZUS kontrole u pracodawcy. Wzory pism z komentarzem to praktyczna i nieodzowna pomoc dla każdego pracodawcy. Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zak ...

Cena w prawoo.pl:
107.61 zł
128 zł


Leksykon świadczeń ZUS 2017

Kosacka Dorota, Olszewski Bogdan
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788380280809
Leksykon przeznaczony dla wszystkich płatników składek ZUS. W książce w sposób kompleksowy i przystępny omówiono wiele praktycznych problemów związanych z prawidłowym rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Z Le ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
176 zł