Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz

Piotr Czublun, Mateusz Chmielnicki, Wojciech Kośla, Marta Ryskalczyk, Agnieszka Weso
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325599669
Komentarz powstał w związku z opublikowaniem projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z 20.1.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpi ...

Cena w prawoo.pl:
153.17 zł
189 zł


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Krzysztof Baran, Mirosław Włodarczyk, Kamil Antonów, Krzysztof Walczak, Zbigniew G
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381077521
Podręcznik z prawa pracy i ubezpieczeń w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń s ...

Cena w prawoo.pl:
61.78 zł
79 zł


Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy

Prawo pracy ubezpieczenia 2018
Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Wydanie 35/2018 | Isbn 9788365467416
Książka o przepisach z prawa pracy i ubezpieczeń 2018 podzielona jest na siedem głównych działów: 1. Kodeks pracy na 2018 rok 2. Urlopy, zasiłki i inne świadczenia 3. Ochrona pracy 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ...

Cena w prawoo.pl:
68.99 zł
86.1 zł


Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Jędrasik Jankowska Inetta
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381243469
Książka to kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego - z podziałem na ubezpieczenia: chorobowe, rentowe i emerytalne - niezbędnej każdemu prawnikowi. Autorka omawia konstrukcję prawną wszystkich rodzajów ryzyka niezdolności ...

Cena w prawoo.pl:
53.96 zł
69 zł


E-składka Jedno konto ZUS od 2018 roku

Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska
Wydawnictwo: Infor Biznes
Wydanie 1/2017 | Isbn 978836594715
Publikacja instruktażowo i przystępnie przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty związane z rewolucyjną zmianą w zasadach opłacania składek ZUS, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Autorzy książki – uznani eksperci z zakresu ...

Cena w prawoo.pl:
54.04 zł
59 zł


Ubezpieczenia społeczne świadczenia ZUS zasiłki emerytury renty

Prus Anna
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788365721570
Stan prawny 25 września 2017 roku ...

Cena w prawoo.pl:
25.23 zł
26.9 zł


Ubezpieczenia społeczne i świadczenia ZUS

Prus Anna
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788365721297
Publikacja jest zbiorem najistotniejszych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i świadczeń wypłacanych przez ZUS tj. ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o emeryturach i rentach z FUS, ustawę o świadczeniach pr ...

Cena w prawoo.pl:
23.34 zł
24.9 zł


PIP i ZUS Kontrole u pracodawcy Wzory pism z komentarzem

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788374409971
PIP i ZUS kontrole u pracodawcy. Wzory pism z komentarzem to praktyczna i nieodzowna pomoc dla każdego pracodawcy. Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zak ...

Cena w prawoo.pl:
110.40 zł
128 zł


Leksykon świadczeń ZUS 2017

Kosacka Dorota, Olszewski Bogdan
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788380280809
Leksykon przeznaczony dla wszystkich płatników składek ZUS. W książce w sposób kompleksowy i przystępny omówiono wiele praktycznych problemów związanych z prawidłowym rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Z Le ...

Cena w prawoo.pl:
133.19 zł
176 zł


Umowa ubezpieczenia w europie bez granic

Katarzyna Malinowska
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Wydanie 1/2008 | Isbn 8360186879
Książka zawiera analizę zasad umowy ubezpieczenia w oparciu o prawo Unii Europejskiej oraz najnowsze ustawodawstwo i orzecznictwo państw członkowskich UE w tym polskie. Znajomość omawianych w niniejszej publikacji zasad, ich genezy i ewol ...

Cena w prawoo.pl:
26.01 zł
28 zł