Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Jędrasik Jankowska Inetta
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381243469
Książka to kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego - z podziałem na ubezpieczenia: chorobowe, rentowe i emerytalne - niezbędnej każdemu prawnikow ...

Cena w prawoo.pl:
53.96 zł
69 zł

Bestseller

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz

Piotr Czublun, Mateusz Chmielnicki, Wojciech Kośla, Marta Ryskalczyk, Agnieszka Weso
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325599669
Komentarz powstał w związku z opublikowaniem projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Par ...

Cena w prawoo.pl:
120.64 zł
139 zł

Zapowiedź książki Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz

E-składka Jedno konto ZUS od 2018 roku

Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska
Wydawnictwo: Infor Biznes
Wydanie 1/2017 | Isbn 978836594715
Publikacja instruktażowo i przystępnie przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty związane z rewolucyjną zmianą w zasadach opłacania składek ZUS, która wej ...

Cena w prawoo.pl:
54.04 zł
59 zł

Bestseller

Ubezpieczenia społeczne świadczenia ZUS zasiłki emerytury renty

Prus Anna
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788365721570
Stan prawny 25 września 2017 roku ...

Cena w prawoo.pl:
25.37 zł
26.9 zł


Ubezpieczenia społeczne i świadczenia ZUS

Prus Anna
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788365721297
Publikacja jest zbiorem najistotniejszych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i świadczeń wypłacanych przez ZUS tj. ustawę o systemie ubezpieczeń ...

Cena w prawoo.pl:
23.47 zł
24.9 zł


PIP i ZUS Kontrole u pracodawcy Wzory pism z komentarzem

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788374409971
PIP i ZUS kontrole u pracodawcy. Wzory pism z komentarzem to praktyczna i nieodzowna pomoc dla każdego pracodawcy. Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków ...

Cena w prawoo.pl:
115.66 zł
128 zł


Leksykon świadczeń ZUS 2017

Kosacka Dorota, Olszewski Bogdan
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788380280809
Leksykon przeznaczony dla wszystkich płatników składek ZUS. W książce w sposób kompleksowy i przystępny omówiono wiele praktycznych problemów związanych z ...

Cena w prawoo.pl:
134.39 zł
176 zł


Umowa ubezpieczenia w europie bez granic

Katarzyna Malinowska
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Wydanie 1/2008 | Isbn 8360186879
Książka zawiera analizę zasad umowy ubezpieczenia w oparciu o prawo Unii Europejskiej oraz najnowsze ustawodawstwo i orzecznictwo państw członkowskich UE w tym ...

Cena w prawoo.pl:
24.97 zł
28 zł

Bestseller

Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej i na cudzy rachunek

Anna Maria Kubiak
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Wydanie 1/2008 | Isbn 8360186893
Praca Anny Kubiak opisuje konstrukcje prawne stworzone przez reformę prawa ubezpieczeniowego z 2007 roku - jest więc w pełni aktualna. O wadze podejmowanych przez ...

Cena w prawoo.pl:
24.97 zł
28 zł


Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak, Aleksander Raczyński
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Wydanie 1/2007 | Isbn 8360186480
Książka stanowi kompleksowe i rzetelne opracowanie problematyki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Autorz ...

Cena w prawoo.pl:
28.80 zł
28 zł