Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia

Bartosz Kucharski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381603423
Ubezpieczenia mienia stanowią jądro działalności ubezpieczeniowej, dlatego prawie wszystkie najbardziej kontrowersyjne i najgoręcej dyskutowane zagadnienia prawa ubezpieczeniowego są z nimi związane. Z ubezpieczeniami mienia styka się ni ...

Cena w prawoo.pl:
96.45 zł
129 zł


Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Jędrasik Jankowska Inetta, Podręcznik prawo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381243469
Książka to kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego - z podziałem na ubezpieczenia: chorobowe, rentowe i emerytalne - niezbędnej każdemu prawnikowi. Autorka omawia konstrukcję prawną wszystkich rodzajów ryzyka niezdolności ...

Cena w prawoo.pl:
54.99 zł
69 zł


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Krzysztof Baran, Mirosław Włodarczyk, Kamil Antonów, Krzysztof Walczak, Zbigniew G
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381077521
Podręcznik z prawa pracy i ubezpieczeń w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń s ...

Cena w prawoo.pl:
60.83 zł
79 zł


Ubezpieczenia społeczne

Tomasz Niedziński, Beata Samoraj Charitonow, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381286695
Pisma i formularze z zakresu ubezpieczeń społecznych z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism oraz formularzy najczęściej występujących w praktyce wraz z objaśnieniami jak powinny zosta ...

Zapowiedź książki Ubezpieczenia społeczne

E-składka Jedno konto ZUS od 2018 roku

Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska
Wydawnictwo: Infor Biznes
Wydanie 1/2018 | Isbn 978836594715
Publikacja instruktażowo i przystępnie przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty związane z rewolucyjną zmianą w zasadach opłacania składek ZUS, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Autorzy książki – uznani eksperci z zakresu ...

Cena w prawoo.pl:
51.69 zł
59 zł


Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Komentarz

Czublun Piotr, Ewelina Bukowska, Monika Kozłowska, Przemysław Stopnicki, Marta Wagn
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325584153
Praktyczny komentarz prezentujący omówienie nowych regulacji polskiego rynku ubezpieczeń i reasekuracji wraz z odwołaniem się do orzecznictwa i praktycznych przykładów z branży ubezpieczeniowej Komentarz do ustawy z 11 września 201 ...

Cena w prawoo.pl:
205.30 zł
269 zł

Wysyłka gratis prawo


Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz

Komentarze Becka, Paweł Machulak, Jakub Ziemba, Piotr Bałasz, Jakub Fiderkiewicz,
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289160
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486 ze zm.), która implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z 20.1. ...

Cena w prawoo.pl:
161.11 zł
189 zł


Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz

Piotr Czublun, Mateusz Chmielnicki, Wojciech Kośla, Marta Ryskalczyk, Agnieszka Weso
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325599669
Komentarz powstał w związku z opublikowaniem projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z 20.1.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpi ...

Cena w prawoo.pl:
161.11 zł
189 zł


Dictionary of Insurance Terms. Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminologii ubezpieczeniowej

Roman Kozierkiewicz, Słowniki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788325597115
Angielsko-polski i polsko-angielski Słownik terminologii ubezpieczeniowej zawiera ponad 14 000 haseł obejmujących całą dziedzinę ubezpieczeń, jak również tematykę, która jest niezbędna w pracy osób zaangażowanych w działalność u ...

Cena w prawoo.pl:
127.19 zł
149 zł


Ubezpieczenia społeczne świadczenia ZUS zasiłki emerytury renty

Prus Anna
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788365721570
Stan prawny 25 września 2017 roku ...

Cena w prawoo.pl:
26.52 zł
26.9 zł