Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej

Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny

 

129 zł 96.62 Bestseller

Autor: Czarnecki, Czerwińska,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325576134
Wydanie: 1/2015 Stron: 418


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka napisana przez praktyków uwzględnia zmiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) i ustawą z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), które weszły w życie 1.7.2015 r. i dotyczą m.in.: przepisów ogólnych postępowania karnego, inicjatywy dowodowej sądu, postępowania dowodowego, praw i pozycji stron, środków przymusu, zakresu konsensualnego modelu postępowania karnego. Te i inne kwestie zostały poddane przez autorów bogatej analizie co pozwoliło na dokładne przedstawienie zachodzących zmian, m.in. w zakresie wzajemnego oddziaływania głównych aktorów procesu karnego po wejściu w życie nowelizacji dnia 1.7.2015 r. Wszystkie zagadnienia zawarte w publikacji stanowią, nie tylko znaczne pokłady wiedzy, ale również ważne wskazówki jak interpretować tekst znowelizowanej ustawy.
Komentarz stanowi kontynuację cieszącej się dużą popularnością ubiegłorocznej książki pt.: „Katalog dowodów w postępowaniu karnym”, tyle tylko, że aktualna monografia w sposób dogłębny analizuje mechanizmy i relacje zachodzące nie tyle w postępowaniu dowodowym, lecz w zakresie wzajemnego oddziaływania głównych aktorów procesu karnego. W pierwotnym zamyśle Redaktorów książka ta miała stanowić pokłosie naukowej konferencji „Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego”, która odbyła się w dniach 12–13.12.2014 r. w Krakowie. Tak się jednak nie stało, ponieważ treść zamieszczona w poszczególnych tekstach stanowi jedynie fragment wystąpień konferencyjnych, uzupełnionych następnie refleksjami wynikającymi z dyskusji. Ponadto w publikacji zamieszczono teksty osób, na których pracę wprowadzone i zmienione Nowelizacją 2015 przepisy będą miały istotny wpływ, a które postanowiły podzielić się swoimi spostrzeżeniami w tej materii. Ze względu na różnorodność tematyczną poszczególne artykuły zostały zamieszczone w sześciu częściach:
I – Kontradyktoryjność,
II – Osoba podejrzana i podejrzany,
III –Obrońca i pełnomocnik,
IV– Pokrzywdzony,
V– Prokurator,
VI – Sąd.

Taka struktura monografii wynika w dużej mierze z wieloznaczeniowości pojęcia triumwirat. Trzeba bowiem podkreślić, że triumwirat konferencyjny można rozumieć na wielu płaszczyznach, nie są to tylko relacje zachodzące między uczestnikami, ale przede wszystkim milczące porozumienie uczestników, zmierzających finalnie do zakończenia procesu w sposób dla siebie najbardziej korzystny, a równocześnie gwarantujący i w jak najwyższym stopniu chroniący ich interesy. Celem wszystkich uczestników jest bowiem uzyskanie prawomocnego rozstrzygnięcia w przedmiocie procesu, co jednak nie zmienia faktu, że każdy z nich odmiennie wyobraża sobie kształt tego rozstrzygnięcia. Treści zamieszczone w poszczególnych rozdziałach otwierają pole do podjęcia dyskusji na temat problemów, jakie zaistnieją po wejściu w życie Nowelizacji 2015, którą już w tym momencie można określić Wielką Nowelizacją. Kontradyktoryjność – jako hasło przyświecające tej zmianie legislacyjnej jest wspólnym mianownikiem niemal wszystkich tekstów zamieszczonych w monografii, co jest jej dużym atutem i świadczy o aktualności prezentowanych tematów oraz zasygnalizowanych problemach z zakresu prawa karnego procesowego. Kolejną niekwestionowaną zaletą publikacji jest fakt, iż teksty nie mają charakteru jedynie czysto teoretycznego. Część z nich sporządzona została przez doświadczonych praktyków, na co dzień wykonujących zawód sędziego, adwokata, czy prokuratora. Pozwoliło to na przedstawienie zachodzących zmian, m.in. dotyczących roli i funkcji, jakie po 1.7.2015 r. będą pełnić przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, z perspektywy teoretyków i praktyków. Monografia przeznaczona jest zarówno dla praktyków (sędziów, prokuratorów, radców prawnych, aplikantów), jak i teoretyków nauk prawnych, studentów oraz osób zainteresowanych problematyką uczestników postępowania karnego.