Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism

Zapowiedź książki Umowa o roboty budowlane

Autor: Jerzy Bieluk, Katarzyna Zadykowicz Sokół, Komentarze Linia orzecznicza ,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381286718
Wydanie: 1/2018 Stron: 600


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego 2018, Prawo zamówień publicznych 2018, Prawo administracyjne podręcznik,Wysyłka

Prezentowana publikacja stanowi szczegółowe omówienie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) uwzględniające nowelizację, która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r. oraz przepisów prawa zamówień publicznych dotyczących tej tematyki. Niniejsza publikacja ma na celu ułatwienie zawierania umów o roboty budowlane o treści uwzględniającej rzeczywiste potrzeby uczestników procesu budowlanego. Celem autorów komentarza było także omówienie problemów praktycznych, z jakimi borykają się strony umów o roboty budowlane, na tle stosowania pozakodeksowych klauzul umownych wykształconych w praktyce obrotu budowlanego. W publikacji zawarto najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny oraz aktualny stan prawny obejmujący tekst jednolity ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w tym przede wszystkim zmiany dotyczące uproszczenia i uelastycznienia procedur w zamówieniach publicznych (zmiany wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.).