Umowa o roboty budowlane Okolski

Umowa o roboty budowlane Okolski

 

129 zł 110.23

Autor: Dariusz Okolski, Nieruchomości,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381580441
Wydanie: 9/2018 Stron: 156


Inne działy: Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste, Nieruchomości poradniki, Gospodarka nieruchomościami Komentarz, Nieruchomości Mieszkania,Wysyłka

Prezentowana publikacja ma na celu przybliżenie treści umowy o roboty budowlane wraz z zagadnieniami praktycznymi oraz omówienie relacji między uczestnikami procesu budowlanego i wynikających z umowy wzajemnych zobowiązań stron. Niniejsze, 9 wydanie zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo oraz zaktualizowane o wszystkie zmiany wprowadzone od poprzedniego wydania (m.in. zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy dotyczące umowy o roboty budowlane). Treść opracowania jest podzielona zgodnie z konstrukcją umowy o roboty budowlane i jej najważniejszymi postanowieniami i traktuje kolejno o:
- stronach umowy o roboty budowlane,
- rodzajach umów o roboty budowlane,
- przedmiocie umowy o roboty budowlane,
- obowiązkach stron,
- zabezpieczeniu prawidłowego wykonania umowy,
- sposobach zapłaty,
- odpowiedzialności stron,
- zmianie i rozwiązaniu umowy,
- odbiorach, ubezpieczeniach i rozpatrywaniu sporów.

Opracowanie wzbogacono wzorami umów i gwarancji budowlanych oraz wyciągiem odpowiednich przepisów z kodeksu cywilnego. Autor publikacji skupia się przede wszystkim na kwestiach praktycznych związanych z zawieraniem umowy o roboty budowlane. Wspomina także o zagrożeniach oraz sposobie ich uniknięcia lub rozwiązania. Książka jest pozycją niezwykle przydatną dla wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z procesem inwestycyjnym. Przede wszystkim dla praktyków stosujących na co dzień przepisy dotyczące robót budowlanych zarówno w przypadku umów zawieranych poza zamówieniami publicznymi, jak i w trybie zamówień publicznych. Skierowana jest do inwestorów/zamawiających, jak i wykonawców/podwykonawców, i do ich profesjonalnych pełnomocników (radców prawnych, adwokatów).