Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z obja┼Ťnieniami

Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z obja┼Ťnieniami

 

189 zł 149.79 zł

Autor: Pabis Robert, Wzory Pism Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381289627
Wydanie: 4/2018 Stron: 842


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z obja┼Ťnieniami i p┼éyt─ů CD, to pozycja zawieraj─ůca szczeg├│┼éowe zestawienie wzor├│w um├│w, pism oraz pism procesowych najcz─Ö┼Ťciej wyst─Öpuj─ůcych w prawie handlowym.

Kolejne, 4. wydanie ÔÇô zawiera zaktualizowane orzecznictwo oraz om├│wienie najnowszych zmian legislacyjnych wprowadzonych m.in.:

rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1) ÔÇô wej┼Ťcie w ┼╝ycie 25.5.2018 r.;
ustaw─ů z 6.3.2018 r. ÔÇô Prawo przedsi─Öbiorc├│w (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), kt├│ra zast─ůpi┼éa ustaw─Ö z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej; nowe przepisy w tej dziedzinie maj─ů na celu przebudow─Ö i reformy prawno-instytucjonalnego otoczenia przedsi─Öbiorc├│w oraz wykonywanej przez nich dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej w zwi─ůzku z realizacj─ů ÔÇ×Planu na Rzecz Odpowiedzialnego RozwojuÔÇŁ oraz ,,Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego RozwojuÔÇŁ.
W niniejszej publikacji znajduj─ů si─Ö m.in. nast─Öpuj─ůce wzory:

Umowy i pisma w sprawach handlowych dotycz─ůce:
sp├│┼éki jawnej (m.in.: umowa sp├│┼éki jawnej, przekszta┼écenie sp├│┼éki cywilnej w sp├│┼ék─Ö jawn─ů, uchwa┼éa wsp├│lnik├│w w sprawie zmiany umowy sp├│┼éki, przyst─ůpienie nowego wsp├│lnika, zbycie og├│┼éu praw i obowi─ůzk├│w wsp├│lnika, zgoda na zajmowanie si─Ö przez wsp├│lnika interesami konkurencyjnymi, pow├│dztwo wsp├│lnika o wyp┼éat─Ö zysku, wypowiedzenie umowy sp├│┼éki jawnej przez wsp├│lnika, uchwa┼éa wsp├│lnik├│w o rozwi─ůzaniu sp├│┼éki, porozumienie wsp├│lnik├│w co do dalszego trwania sp├│┼éki oraz uchwa┼éa w sprawie odwo┼éania dotychczasowego i powo┼éania nowego likwidatora sp├│┼éki jawnej),
sp├│┼éki partnerskiej (m.in.: umowa sp├│┼éki partnerskiej, umowa sp├│┼éki partnerskiej posiadaj─ůcej zarz─ůd, pozbawienie partnera prawa reprezentowania sp├│┼éki w drodze uchwa┼éy partner├│w, ustanowienie oraz zniesienie zarz─ůdu, odwo┼éanie dotychczasowego i powo┼éanie nowego cz┼éonka zarz─ůdu, pow├│dztwo o odebranie partnerowi prawa prowadzenia spraw sp├│┼éki oraz pow├│dztwo o wydanie korzy┼Ťci sp├│┼éce z tytu┼éu dzia┼éalno┼Ťci konkurencyjnej),
sp├│┼éki komandytowej (m.in.: umowa sp├│┼éki komandytowej, uzyskanie statusu komplementariusza przez dotychczasowego komandytariusza, podwy┼╝szenie sumy komandytowej, zatwierdzenie rocznych sprawozda┼ä sp├│┼éki komandytowej, podzia┼é zysku, pe┼énomocnictwo dla komandytariusza do reprezentowania sp├│┼éki, pow├│dztwo wsp├│lnika o wyp┼éat─Ö odsetek od udzia┼éu kapita┼éowego oraz podzia┼é pomi─Ödzy spadkobierc├│w udzia┼éu komandytariusza w maj─ůtku sp├│┼éki),
sp├│┼éki komandytowo-akcyjnej (m.in.: sprawozdanie za┼éo┼╝ycieli sp├│┼éki, statut sp├│┼éki, akty za┼éo┼╝ycielskie ÔÇô o┼Ťwiadczenia akcjonariuszy, zbycie og├│┼éu praw i obowi─ůzk├│w komplementariusza, umowa sprzeda┼╝y akcji, subskrypcja zamkni─Öta i prywatna, uchwa┼éa walnego zgromadzenia w sprawie podwy┼╝szenia kapita┼éu zak┼éadowego z wy┼é─ůczeniem prawa poboru, uchwa┼éy walnego zgromadzenia w sprawie obni┼╝enia kapita┼éu zak┼éadowego oraz zmiany statutu, protok├│┼é Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwa┼éy walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu polegaj─ůcej na ustanowieniu rady nadzorczej oraz powo┼éania cz┼éonk├│w rady nadzorczej, a tak┼╝e uchwa┼éa o rozwi─ůzaniu sp├│┼éki),
sp├│┼éki z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů (m.in.: akt za┼éo┼╝ycielski jednoosobowej sp├│┼éki, umowa sp├│┼éki, umowa sprzeda┼╝y udzia┼é├│w, wyp┼éata zaliczki na poczet dywidendy, przymusowe i automatyczne umorzenie udzia┼é├│w, powo┼éanie i odwo┼éanie cz┼éonka zarz─ůdu, rezygnacja cz┼éonka zarz─ůdu, ustanowienie i odwo┼éanie prokury, zwo┼éanie zwyczajnego zgromadzenia wsp├│lnik├│w, pe┼énomocnictwo do wykonywania praw na zgromadzeniu wsp├│lnik├│w, pow├│dztwo o wy┼é─ůczenie wsp├│lnika, pow├│dztwo i uchwa┼éa o rozwi─ůzaniu sp├│┼éki oraz pow├│dztwo o naprawienie szkody wyrz─ůdzonej sp├│┼éce),
sp├│┼éki akcyjnej (m.in.: statut sp├│┼éki akcyjnej, o┼Ťwiadczenie o wniesieniu wk┼éad├│w na kapita┼é zak┼éadowy, dokument akcji imiennej, umowa sprzeda┼╝y akcji, ksi─Öga akcji imiennych oraz imiennych ┼Ťwiadectw tymczasowych, wyp┼éata zaliczki na poczet dywidendy, dobrowolne umorzenie akcji, kontrakt mened┼╝erski, regulamin zarz─ůdu, protok├│┼é zwyczajnego walnego zgromadzenia, subskrypcja zamkni─Öta i prywatna),
┼é─ůczenia si─Ö sp├│┼éek (m.in.: plan po┼é─ůczenia ÔÇô przej─Öcie sp├│┼éki z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů przez sp├│┼ék─Ö akcyjn─ů, powzi─Öcie uchwa┼éy o po┼é─ůczeniu przez sp├│┼ék─Ö przejmuj─ůc─ů, plan po┼é─ůczenia przez zawi─ůzanie nowej sp├│┼éki (sp├│┼éki akcyjnej), z udzia┼éem sp├│┼éki z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů i sp├│┼éki jawnej, zawiadomienie o zamiarze po┼é─ůczenia si─Ö z inn─ů sp├│┼ék─ů ÔÇô sp├│┼éka jawna),
podzia┼é├│w sp├│┼éek (m.in.: plan podzia┼éu ÔÇô przez zawi─ůzanie nowej sp├│┼éki oraz przej─Öcie, zawiadomienie o zamiarze podzia┼éu ÔÇô sp├│┼éka dzielona, niepubliczna sp├│┼éka akcyjna, powzi─Öcie uchwa┼éy o podziale przez sp├│┼ék─Ö dzielon─ů, przejmuj─ůc─ů, nowo zawi─ůzan─ů oraz sp├│┼ék─Ö z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů),
przekszta┼écania sp├│┼éek (m.in.: plan przekszta┼écenia sp├│┼éki z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů w sp├│┼ék─Ö akcyjn─ů, plan przekszta┼écenia sp├│┼éki jawnej w sp├│┼ék─Ö z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů, powzi─Öcie uchwa┼éy o przekszta┼éceniu sp├│┼éki z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů w sp├│┼ék─Ö akcyjn─ů oraz o┼Ťwiadczenie wsp├│lnika o uczestnictwie w sp├│┼éce przekszta┼éconej);
Pisma procesowe w sprawach handlowych takie jak m.in.: apelacja oraz skarga kasacyjna;
Inne umowy zwi─ůzane z dzia┼éalno┼Ťci─ů sp├│┼éki handlowej takie jak m.in.: umowa outsourcingu, joint venture, offsetowa, dzier┼╝awy/u┼╝ytkowania/leasingu przedsi─Öbiorstwa, ramowa, dealerska, koprodukcyjna, kartelowa, a tak┼╝e umowa koncernowa oraz opcji.
Obok ka┼╝dego wzoru, z uwzgl─Ödnieniem jego poprawnej formy i wymaga┼ä co do tre┼Ťci, zamieszczono szczeg├│┼éowy komentarz, dzi─Öki kt├│remu mo┼╝liwe jest w┼éa┼Ťciwe wykorzystanie poszczeg├│lnych wzor├│w w praktyce. Ponadto przedstawiono dorobek orzecznictwa s─ůdowego z przytoczonymi tezami maj─ůcymi zwi─ůzek z problematyk─ů stosowania omawianych um├│w i pism. Znakomity dodatek stanowi p┼éyta CD zawieraj─ůca wersje edytowalne wzor├│w zamieszczonych w opracowaniu.