Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2018

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2018 Poradnik Gazety Prawnej

 

29.9 zł 28.11

Autor: Infor,
Infor
Isbn: 9788365947000
Wydanie: 1/2018 Stron: 164


Inne działy: Zamknięcie Roku 2018, Kadry i płace 2018, Kodeks pracy komentarz 2018, Prawo pracy 2018,



Wysyłka

W wyniku zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. W 2018 r. minimalna stawka godzinowa nie będzie mogła wynosić mniej niż 13,70 zł. Rok po wejściu w życie nowych regulacji nadal trwają kontrole PIP w zakresie wypłacania minimalnej stawki godzinowej. Na podmiot wypłacający należne wygrodzenie w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej inspekcja może nałożyć karę grzywny od 1000 do 30 000 zł. Kontrole prowadzi też ZUS, który często kwestionuje umowy o dzieło. Poradniczy charakter publikacji sprawia, że Czytelnicy otrzymują gotowe rozwiązania dotyczące najbardziej popularnych form zatrudnienia cywilnoprawnego i wskazówki, jaki rodzaj umowy wybrać. Z publikacji Czytelnicy dowiedzą się m.in.:
- jakie prace można wykonywać na umowę zlecenie, a jakie na umowę o dzieło,
- kiedy trzeba zapewnić minimalną stawkę godzinową na umowę zlecenia,
- jak rozliczać świadczenia nieodpłatne przysługujące zatrudnionym na umowy cywilnoprawne,
- jakie świadczenia chorobowe przysługują z umowy cywilnoprawnej.