Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 Komentarz

Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 Komentarz

 

159 zł 138.65 Bestseller

Autor: Mariusz Załucki, Jakub Biernat, Piotr Cybula, Paweł Czubik, Adam Doliwa, Rafał Dubowski, Ewa Kamarad, Grzegorz Karaś, Tomasz Kot, Anna Machnikowska, Jacek Mazurkiewicz, Maciej Rzewuski, Piotr Stec,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381283601
Wydanie: 2/2017 Stron: 450


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Od 17.8.2015 r. w krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.Urz. UE L z 2012 r. Nr 201, s. 107 ze zm.), które zrewolucjonizowało międzynarodowe prawo spadkowe. Uregulowało ono:

materię jurysdykcji oraz prawa właściwego;
uznawanie i wykonywanie orzeczeń;
przyjmowanie i wykonywanie dokumentów urzędowych w transgranicznych sprawach spadkowych;
a także ustanawia nowy instrument – europejskie poświadczenie spadkowe.
Pomimo upływu czasu na tle stosowania przepisów wciąż pojawiają się wątpliwości, które autorzy starają się rozwiązać. W niniejszym 2. wydaniu uwzględniono wszystkie najnowsze zmiany oraz aktualne orzecznictwo i poglądy doktryny.

Publikacja porusza następujące zagadnienia:

właściwość organów w sprawach spadkowych w państwach członkowskich,
jurysdykcja,
prawo właściwe,
uznawania, wykonalność i wykonywanie orzeczeń,
dokumenty urzędowe i ugody sądowe,
europejskie poświadczenie spadkowe.
Głównym zadaniem Komentarza jest wyjaśnienie praktycznych problemów, wynikających ze stosowania unijnego rozporządzenia.

Dlatego też niniejsza publikacja kierowana jest zarówno do adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, urzędników jak i przyszłych spadkodawców zainteresowanych poprawnym rozporządzeniem majątkiem na wypadek śmierci oraz spadkobierców, ale także może być przydatna jako literatura uzupełniająca dla studentów.