Upadłość spółdzielni mieszkaniowej dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego Komentarz

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego Komentarz

 

119 zł 87.47Wysyłka

Komentarz do wybranych przepisów regulujących tematykę umiejscowioną w różnych Ustawach dotyczących runku nieruchomości. Na całość rozprawy składają się trzy części.
Autor, wybitny znawca przedmiotu i doświadczony praktyk w stosowaniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w przystępny i precyzyjny sposób przedstawia problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem wymienionych poniżej uregulowań. Prezentowana publikacja zawiera:
- omówienie wielu możliwych stanów faktycznych i związanych z nimi problemów jurydycznych wynikających z nieścisłości w interpretacji przepisów prawa,
- aktualny stan prawny i bogate orzecznictwo,
- najważniejsze zmiany jak np. omówienie kontrowersyjnej, negatywnie ocenianej w środowisku prawniczym regulacji dotyczącej upadłości tzw. dewelopera zawartej w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

W komentarzu omówiono wybrane przepisy poszczególnych ustaw, dotyczących:

- upadłości spółdzielni mieszkaniowej:
– ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r.,
– ustawa Prawo spółdzielcze z 16.9.1982 r.,
- ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z 28.2.2003 r.;

upadłości dewelopera:
– Prawo upadłościowe i naprawcze z 28.2.2003 r.,
– ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 16.9.2011 r. (ustawa deweloperska),
– ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.;

upadłości towarzystwa budownictwa społecznego:
– ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 26.10.1995 r.,
Kodeks spółek handlowych z 15.9.2000 r.

Komentarz skierowany jest przede wszystkim dla osób zawodowo zajmujących się stosowaniem prawa, sędziów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy jak również osób spoza grona prawników. Ponadto adresatami komentarza są także deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego.
Polecany jest również dla syndyków, zarządców i nadzorców sądowych, osób przygotowujących się do egzaminu na licencję syndyka, aplikantów radcowskich, adwokackich oraz studentów prawa, zainteresowanych powyższą tematyką.