Urlopy 2019 Przykłady, wyliczenia, wzory

Urlopy 2019 Przykłady, wyliczenia, wzory

Brak

Autor: Sokolik Szymon,
Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326974410
Wydanie: 1/2018 Stron: 140


Inne działy: Kadry i płace 2019, Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo pracy 2019, Zamknięcie Roku 2018,Wysyłka

Dzięki temu komentarzowi rozstrzygniecie Państwo wiele dylematów z praktyki, m.in. dotyczących:
- urlopu w pierwszym roku pracy,
– urlopu proporcjonalnego,
– planowania i udzielania urlopów,
– postępowania z urlopami zaległymi,
– liczenia wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop,
– urlopu bezpłatnego, a także innych kwestii.