Ustawa deweloperska Komentarz Czech

Ustawa deweloperska Komentarz Czech

Zapowiedź książki Ustawa deweloperska Komentarz Czech

Autor: Czech Tomasz,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381242790
Wydanie: 2/2018 Stron: 576


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018,Wysyłka

W komentarzu przedstawiono obszerną analizę przepisów ustawy deweloperskiej wraz z powiązanymi z nią przepisami:

Kodeksu cywilnego,
Prawa upadłościowego,
Prawa restrukturyzacyjnego,
Prawa bankowego.
Najnowsze zmiany legislacyjne uwzględnione w publikacji dotyczą m.in.:

upadłości dewelopera,
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do dewelopera,
złożenia wniosku przez notariusza o wpis w księdze wieczystej roszczenia z tytułu umowy deweloperskiej.
Liczne przykłady oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania komentowanych przepisów pomogą w zrozumieniu omawianej problematyki.

W komentarzu wykorzystano zarówno bogate orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat klauzul abuzywnych w umowach deweloperskich, jak również decyzje Prezesa UOKiK w odniesieniu do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Komentarz pomoże w pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów i notariuszy. Zainteresuje również przedsiębiorców budowlanych i inne osoby zajmujące się obrotem nieruchomościami.