Ustawa o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz

Ustawa o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz

 

220 zł 157.49

Autor: Krzysztof Ślebzak, Małgorzata Ślebzak, Dominik Wajda, Maciej Jakub Zieliński,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381246019
Wydanie: 1/2018 Stron: 916


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Pierwszy komentarz do nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komentarz.
Książka jest przeznaczona dla biegłych rewidentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, pracowników Ministerstwa Finansów zapewniającego obsługę Komisji Nadzoru Audytowego, a także firm audytorskich oraz organów i osób, którym powierzono zadania z zakresu wykonywania nadzoru publicznego. Będzie cennym źródłem wiedzy dla zarządów, rad nadzorczych podmiotów, w których biegli rewidenci przeprowadzają czynności rewizji finansowej, kandydatów na biegłych rewidentów, członków komitetów audytu oraz kadry finansowo-księgowej badanych jednostek. Zainteresuje również osoby prowadzące egzekucję administracyjną kar nakładanych na firmy administracyjne oraz pracowników naukowych specjalizujących się w prawie i postępowaniu administracyjnym, prawie pracy, karnym i dyscyplinarnym.