Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarze Becka

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarze Becka

 

179 zł 153.22

Autor: Marcin Asłanowicz, Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381580502
Wydanie: 1/2018 Stron: 438


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz bazuje na najnowszym tekście jednolitym z 6.3.2018 r., t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 573. Publikacja stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny.

Książka Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz wyczerpująco omawia zagadnienia takie jak:
- dopuszczalność drogi postępowania grupowego,
- zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy,
- właściwość rzeczowa sądu,
- przesłanki wszczęcia postępowania grupowego,
- elementy pozwu zbiorowego,
- tytuły egzekucyjne.

Pozycja zawiera najnowsze zmiany legislacyjne, zawarte m.in. w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933), której celem jest poszerzenie zakresu przedmiotowego zastosowania ustawy, zniwelowanie problemu długotrwałości rozpoznawania spraw przez sądy, trudności i uciążliwości związanych z dochodzeniem świadczeń pieniężnych oraz rozwianie wątpliwości interpretacyjnych powodujących zmniejszenie efektywności rozpoznawania spraw o ustalenie odpowiedzialności w postępowaniu grupowym.