Ustawa o doradztwie podatkowym Komentarz

Ustawa o doradztwie podatkowym Komentarz

 

99 zł 74.84

Autor: Adam Mariański, Beata Dutkiewicz, Stanisław Kubiak, Marek Kwietko Bębnowski, Tomasz Miłek, Włodzimierz Nykiel, Sławomir Sadocha, Aleksander Stanek, Dariusz Strzelec, Dominik Szczygieł, Maciej Szymik Zbigniew,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326479694
Wydanie: 2/2015 Stron: 296


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

W komentarzu kompleksowo przedstawiono zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego, w tym zakres czynności, etykę, odpowiedzialność dyscyplinarną. Analizie poddano także funkcjonowanie organów samorządu zawodowego oraz przesłanki uzyskania wpisu na listę doradców podatkowych. Omówiono zasady egzaminowania i odbywania praktyki uprawniającej do uzyskania takiego wpisu. Autorami komentarza są uznani specjaliści z zakresu prawa podatkowego, zarówno doradcy podatkowi, adwokaci, jak i pracownicy naukowi. Każdy z doradców podatkowych zajmował bądź zajmuje się działalnością w samorządzie zawodowym. Dzięki temu możliwe było wskazanie na istotne bieżące problemy dotyczące wykonywania tego zawodu.