Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

 

149 zł 125.99

Autor: Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325569075
Wydanie: 3/2018 Stron: 280


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Prawo administracyjne podręcznik, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

Praktyczny komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu informacji publicznej. Autorzy w wyczerpujący sposób, przedstawiając interpretację przepisów ustawy, prezentują poglądy doktryny i orzecznictwo. 3 wydanie komentarza zawiera aktualny stan prawny oraz obejmuje wszystkie zmiany w ustawie, które wprowadzone zostały od poprzedniego wydania. Komentarz zaktualizowano i uzupełniono o nowe orzecznictwo i poglądy doktryny. Komentarz omawia najważniejsze zagadnienia z zakresu dostępu do informacji publicznej, m.in. dotyczące:

definicji informacji publicznej,
prawa do udostępniania informacji,
podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji,
rodzajów informacji publicznej,
sposobu udostępniania informacji w BIP,
wyłączenia jawności informacji,
zasobów informacyjnych,
Centralnego repozytorium,
sposobu udostępniania informacji,
terminu udostępniania informacji na wniosek,
odmowy udostępnienia informacji,
postępowania odwoławczego,
skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej.
Komentarz adresowany jest do osób zobowiązanych do udzielania informacji publicznej, a także do każdego obywatela, który taką informację chce uzyskać.