Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz

 

159 zł 136.95

Autor: Paweł Łabuz, Tomasz Safijański, Waldemar Zubrzycki, Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381581189
Wydanie: 1/2019 Stron: 130


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz. Komentarz do ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 452 ze zm.), która oparta jest na regulacjach prawnych wypracowanych przez społeczność międzynarodową, wśród których do najważniejszych należą konwencje i protokoły Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowiące podstawę dla rozwiązań prawnych, stosowanych na poziomie regionalnym.