Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz

Zapowiedź książki Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz

Autor: Komentarze Becka, Mariusz Swora, ,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn:
Wydanie: 1/2019 Stron: 845


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Prezentujemy praktyczny komentarz do ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Celem komentowanej ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z 22.10.2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz określenie warunków rozwoju i zasad rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie oraz zasad świadczenia usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym, określenie obowiązków podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i obowiązków informacyjnych, a także stworzenie zasad funkcjonowania stref czystego transportu.