Zmiany w finansach publicznych 2019

Zmiany w finansach publicznych 2019

Zapowiedź książki Ustawa o finansach publicznych komentarz

Autor: Sektor publiczny w praktyce, Piotr Walczak,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381582360
Wydanie: 1/2019 Stron: 180


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja mimo niewielkich rozmiarów ma charakter jakościowy, dotykając najistotniejszych konstrukcji mających znaczenie dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jej wieloletniej prognozy finansowej. Zakres zmian obejmuje w szczególności katalog tytułów dłużnych, zasady zaciągania zobowiązań dłużnych, sposób ustalania maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, rygory postępowania naprawczego. Zmianie ulega ponadto katalog źródeł finansowania deficytu, jak również reguła bilansowania części operacyjnej budżetu.