Ustawa o funduszach inwestycyjnych Komentarz Tom 1 Art. 1-157

Ustawa o funduszach inwestycyjnych Komentarz Tom 1 Art. 1-157

 

199 zł 152.24

Autor: Andrzej Kidyba, Małgorzata Dumkiewicz, Monika Kapijas, Justyna Kmieć, Konrad Młynkiewicz, Aleksander Nowak, Czesław Sadkowski, Rafał Wojciechowski,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381245586
Wydanie: 1/2018 Stron: 1574


Inne działy: Prawo rynku kapitałowego, Inwestycje, Giełda Rynki finansowe,Wysyłka

Komentarz jest pierwszym kompleksowym opracowaniem ustawy o funduszach inwestycyjnych, które odnosi się bezpośrednio zarówno do przepisów prawa, jak i do praktyki ich stosowania oraz stanowisk organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Ponadto jako jedyny omawia zmiany wprowadzone w związku z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI). Autorzy poruszają prawne aspekty działania TFI, funduszy, depozytariusza oraz podmiotów wykonujących na ich rzecz czynności określone w przepisach prawa. Wobec rosnącego wpływu zasad funkcjonowania instytucji finansowych na życie codzienne materia publikacji pozwoli na zrozumienie zasad działania rynku kapitałowego, zidentyfikuje zagrożenia związane z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych oraz wyjaśni sposób prawidłowego wykonywania czynności przez podmioty, na które Ustawa nakłada określone obowiązki.