Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Zapowiedź książki Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Autor: Grzegorz Kubalski, Monika Małowiecka, Ustawy w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381582162
Wydanie: 1/2018 Stron: 200


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Archiwizacja dokumentacji, Pismo Książka Czasopismo Drukarstwo Biblioteki Archiwa Wydawnictwa,Wysyłka

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz