Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz

Zapowiedź książki Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz

Autor: Kamil Czaplicki, Agnieszka Gryszczyńska, Grażyna Szpor, Komentarze praktyczne,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381604420
Wydanie: 1/2019 Stron: 608


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Komentarz w przystępny sposób omawia regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, wynikające z nowo uchwalonej ustawy z 5.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560). Celem tego aktu jest implementacja w Polsce dyrektywy NIS (Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii). Przepisy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa mają zapewnić ochronę cyberprzestrzeni na poziomie krajowym. Stworzenie podstaw prawnych funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz jego rozbudowanie mają umożliwić zwiększenie poziomu zabezpieczeń systemów teleinformatycznych oraz ograniczyć potencjalne skutki incydentów, w tym straty finansowe. W książce zostały poruszone w szczególności takie zagadnienia jak:
identyfikacja i rejestracja operatorów usług kluczowych, a także ich obowiązki,
zadania Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działających na poziomie krajowym (w skórcie CSIRT),
organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa,
nadzór i kontrola operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i podmiotów świadczących usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa,
elementy strategii cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.