Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz Stanisławska

Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz Stanisławska

 

149 zł 117.69

Autor: Marta Stanisławska, Anna Fujak, Adam Łukaszewski, Joanna Niewiadomska, Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325598976
Wydanie: 1/2018 Stron: 214


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Komentarz do ustawy o kredycie konsumenckim, który będzie przeznaczony głównie do przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich oraz radców prawnych i adwokatów świadczących doradztwo prawne na rzecz takich przedsiębiorców. W komentarzu zostały omówione praktyczne konsekwencje i zasady stosowania poszczególnych przepisów ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów budzących wątpliwości praktyczne, w tym przepisów wprowadzonych ustawą nowelizującą z 11.10.2015 r. (przepisy te weszły w życie 1.3.2016 r.).
Komentarz jest do szerokiego grona osób. Przede wszystkim skorzystają z niej przedsiębiorcy, menadżerowie, pracownicy naukowi, jak i pracownicy administracji. Ponadto książka może być źródłem wiedzy dla radców prawnych, adwokatów, urzędników czy sędziów.

Komentarz omawia m.in. następujące zagadnienia:

- prawa i obowiązki kredytodawcy oraz pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki,
- zawarcie umowy o kredyt konsumencki,
- spłata kredytu przed wyznaczonym terminem,
- odstąpienie od umowy przez konsumenta,
- działalność i rejestr instytucji pożyczkowych,
- wpis do rejestru pośredników kredytowych,
- sankcje karne za naruszenie prawa.
Ponadto komentarz zawiera omówienie:

- formularzu informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego,
- formularzu informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,
- sposobu obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.