Ustawa o podatku od spadków i darowizn Komentarz

Ustawa o podatku od spadków i darowizn Komentarz

 

199 zł 151.84 Bestseller

Autor: Paweł Borszowski, Jacek Wantoch Rekowski, Adam Nita, Klaudia Stelmaszczyk, Krzysztof Jan Musiał ,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381240383
Wydanie: 1/2017 Stron: 396


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Komentarz do spadków i darowizn omawia zmiany, które w założeniu mają przede wszystkim uszczelnić system podatkowy, ale także ograniczyć wątpliwości interpretacyjne. Wśród nich są:

- Objęcie opodatkowaniem nieodpłatnego nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność.
- Ograniczenie zakresu zwolnienia od podatku z tytułu nabycia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część.
- Zmiany w przepisach określających zwolnienie obejmujące nabycia własności rzeczy lub praw przez najbliższą rodzinę.
- Nabycie w częściach.
- Doprecyzowanie warunku ulgi mieszkaniowej polegającej na zamieszkiwaniu przez 5 lat.
- Zmiany dotyczące notariuszy, jako płatników podatku od spadków i darowizn.