Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Zapowiedź książki Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Autor: Marcin Wojewódka, Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381287449
Wydanie: 1/2018 Stron: 400


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która ma na celu stworzenie ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.