Ustawa o rachunkowości Komentarz 2018

W dziale znajdziesz komentarze i poradniki do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnych ekonomistów, które stanowią szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień ustawy o rachunkowości, uwzględniając najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami dotyczące spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, ustawy do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych. Książki poruszają tematykę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości. Publikacja przeznaczone dla członków rad nadzorczych, dyrektorów, głównych księgowych, biegłych rewidentów, analityków finansowych, a także dla radców prawnych, sędziów i prokuratorów oraz dla studentów wydziałów ekonomicznych i zarządzania.


Ustawa o rachunkowości Legis

Legis
Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365467379
Książka zawiera tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami. Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia:\r\n- Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywi ...

Cena w prawoo.pl:
24.88 zł
26.25 zł


Leasing 2018 Aspekt prawny podatkowy i księgowy

Korczyn Aleksander
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2018 | Isbn 97883898506213
Poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, rachunkowości, podatku dochodowego i VAT. Nowe zasady i metody stosowania leasingu oraz rozliczeń między stronami. Formy leasingu i ich s ...

Cena w prawoo.pl:
40.25 zł
45 zł

Zapowiedź książki Leasing 2018 Aspekt prawny podatkowy i księgowy

Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

Seredyński Roman, Szaruga Katarzyna
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788378043737
Szczegółowy komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentó ...

Cena w prawoo.pl:
246.96 zł
336 zł

Wysyłka gratis prawo


Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

Wallińska Ewa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788326494901
W Polsce podstawą regulacji rachunkowości jest ustawa o rachunkowości, której przepisy wyznaczają ramy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Określa ona ponadto zasady rachunkowości, tryb b ...

Cena w prawoo.pl:
182.21 zł
259 zł


Ustawa o rachunkowości

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 18/2017 | Isbn 9788381241281
Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości. W zbiorze uwzględniono zmiany, które zostały opublikowane do dnia 30 września 2017 r., w tym ustawę z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( ...

Cena w prawoo.pl:
13.64 zł
13.9 zł


Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku

Sawicki Kazimierz
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788389179777
Książka zawiera uniwersalne i niezmienne zasady rachunkowości oraz obowiązujące przepisy, która powinna znać osoba prowadząca rachunkowość w firmie. Omówiono w niej:- ewidencję aktywów trwałych, - środki pieniężne i rozr ...

Cena w prawoo.pl:
55.19 zł
79 zł


Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Helin Andre
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788325581152
Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); 26.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) oraz 14.2.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 245). Obejmuje również zmiany w podwójnym stanie prawnym z ustawy o zmianie ustawy o ob ...

Cena w prawoo.pl:
220.49 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

Joanna Adamczyk, Nicholas Faulkner
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325596149
Drugie wydanie tłumaczenia ustawy o rachunkowości na język angielski stanowi próbę oddania w języku angielskim zagadnień polskiej rachunkowości w sposób jak najbardziej zbliżony do konwencji obowiązujących w tym zakresie w dokumentac ...

Cena w prawoo.pl:
149.59 zł
189 zł


Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Nowak Wojciech, Dorota Adamek Hyska, Sebastian Bach, Iwona Bobowska, Melania Bąk, Mi
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325588847
Jednostki finansów publicznych nie stosują ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie, a zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej tych jednostek uregulowane są również w ustawie o finansach publicznych i jej rozporządzenia ...

Cena w prawoo.pl:
170.49 zł
199 zł


Ustawa o rachunkowości 2017

Katarzyna Trzpioła
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326960093
Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości z zaznaczonymi zmianami obowiązującymi do stycznia 2017 roku oraz praktyczny komentarz do zmian w przepisach. Książka stanowi drogowskaz wskazujący praktyczne konsekwencje zmian w ustawi ...

Cena w prawoo.pl:
54.04 zł
69 zł