Ustawa o rachunkowości Komentarze LexisNexis

Kiziukiewicz
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 5/2011 | Isbn 9788376207612
Przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.W piątym wydaniu uwzględniono zmianę z 15 kwietnia 2011 r., um ...

Cena w prawoo.pl:
142.66 zł
199 zł


Leasing 2016 Aspekt prawny podatkowy i księgowy

Korczyn Aleksander
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2016 | Isbn 97883898506213
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r. Poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, rachunkowości, podatku dochodowego i VAT. Nowe zasady i metody stosowania leasingu oraz rozliczeń ...


Leasing 2016

Kornacki Jakub, Trzpioła Katarzyna
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie /2016 | Isbn 9788326951244
Opracowanie zawiera informacje na temat rozliczania leasingu na tle przepisów krajowych i międzynarodowych. W publikacji zamieściliśmy również analizę różnić między finansowaniem w formie leasingu a kredytem. Omówienie bazuje główn ...


Leasing 2017 Aspekt prawny podatkowy i księgowy

Korczyn Aleksander
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2017 | Isbn 97883898506213
Poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, rachunkowości, podatku dochodowego i VAT. Nowe zasady i metody stosowania leasingu oraz rozliczeń między stronami. Formy leasingu i ich s ...


Komentarz do ustawy o rachunkowości

Katarzyna Szaruga, Roman Seredyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 4/2011 | Isbn 9788378040118
Dogłębny komentarz do Ustawy o rachunkowości kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez praktyków biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jes ...


Ustawa o rachunkowości stan prawny wrzesień 2016 roku

Legis
Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788362370825
Książka zawiera uaktualniony na wrzesień 2016 r. tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami. Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia:\r\n- Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ube ...

Cena w prawoo.pl:
21.84 zł
26.25 zł


Ustawa o rachunkowości Komentarz

Ewa Wallińska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2011 | Isbn 9788326415043
...

Cena w prawoo.pl:
180.66 zł
252 zł


Ustawa o rachunkowości uzgodnionymi z Departamentem Rachunkowości Ministerstwa Finansów


Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 10/2011 | Isbn 9788392632382
Ukazało się nowe, rozszerzone i zaktualizowane wydanie zeszytu specjalnego przynoszącego tekst ustawy o rachunkowości i najważniejszych uzupełniających ją rozporządzeń Ministra Finansów wraz z wyjaśnieniami.\r\nKsiążka zawiera tekst ...

Cena w prawoo.pl:
103.04 zł
119 zł


Leasing 2018 Aspekt prawny podatkowy i księgowy

Korczyn Aleksander
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2018 | Isbn 97883898506213
Poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, rachunkowości, podatku dochodowego i VAT. Nowe zasady i metody stosowania leasingu oraz rozliczeń między stronami. Formy leasingu i ich s ...


Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o biegłych rewidentach 2013

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 24/2013 | Isbn 9788325541866
Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych,objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się t ...